Kurumumuz ile Katar Ulusal Araştırma Vakfı (Qatar National Research Fund-QNRF) işbirliği kapsamında “2556 – TÜBİTAK-QNRF İkili İşbirliği Programı  / Akıllı Şehirler Çağrısı”  06 Şubat 2020 tarihinde açılmış ve ortak proje önerilerinin sunulmasını kolaylaştırmak amacıyla 9 Mart 2020 tarihinde Türk ve Katarlı araştırmacıların katılımıyla bir çalıştay düzenlenmesi planlanmıştı.

Ancak, birçok ülkeyi etkileyen Koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle bahsekonu çalıştayın ileri bir tarihe ertelenmesine karar verilmiştir.

Bu bağlamda, çalıştay tarihinin yeniden belirlenmesi durumunda güncellenmiş tarihlerin TÜBİTAK ana sayfasından duyurulacağı hususunu bilgilerinize sunarız.

Kaynak: https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/tubitak-qnrf-isbirligi-cercevesinde-akilli-sehirler-calistayi-ertelendi