Kurumumuz ile Azerbaycan Cumhuriyeti Bilimi Geliştirme Kurumu (Science Development Foundation of the Republic of Azerbaijan – SDF) arasındaki işbirliği çerçevesinde yayınlanmış olan ortak proje çağrısı, Azerbaycan’da gerçekleştirilen yasal düzenlemeler sonucunda, SDF’nin yapısında meydana gelen değişiklikler münasebetiyle yeniden düzenlenmiştir.

Bu kapsamda, her bir projede, Azerbaycan’dan en az bir sanayi kuruluşunun yer alması gerekmektedir. Ayrıca, ilgili çağrı çerçevesinde, Beşeri ve Sosyal Bilimler alanına yönelik projelere destek sağlanamayacaktır.

Proje önerilerinin hazırlanması sürecinde, yukarıda belirtilen hususlara dikkat edilmesi önem arzetmektedir.

Kaynak: https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/tubitak-sdf-ortak-proje-cagrisi-basvuru-kosullari-yeniden-duzenlendi