Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile Sırbistan Eğitim, Bilim ve Teknolojik Kalkınma Bakanlığı (MoESTD) arasındaki Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Protokolü çerçevesinde, 2020 yılında açılan ortak araştırma projeleri çağrısı kapsamında aşağıdaki projelerin desteklenmesine karar verilmiştir:

Türkiye’deki Proje Yürütücüsü

Sırbistan’daki Proje Yürütücüsü

Proje Başlığı

Dr. Seçil Demirkol Canlı, Hacettepe Üniversitesi

Doç. Dr. Aleksandra Nikolic, Institute of Molecular Genetics and Genetic Engineering, University of Belgrade

Kolorektal Tümör Stromasında AKR1B1 İfadesinin Değerlendirilmesi

Doç. Dr. Mehmetcik Pamuk, Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Doç. Dr. Đorđe Baralić, Mathematical Institute SANU

Cok Boyutlu Kalıcılık ve Torik Topoloji

Prof. Dr. Kambiz Ramyar, Ege Üniversitesi

Arş. Grv. Ksenija Janković, Institute for Materials Testing JSC

Atık Malzemeler Kullanılarak Kendiliğinden Yerleşen Ağır Beton Geliştirilmesi

Prof. Dr. Lütfi Özyüzer, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

Dr. Danka Stojanovic, Institute of Nuclear Sciences Vinča  – National Institute of thе Republic of Serbia, University of Belgrade, Serbia

Terahertz Dalgası Polarizasyon Modülasyonu için Frekansı Ayarlanabilir Grafen Tabanlı Kiral Metamalzemeler

Prof. Dr. Gülümser Deniz Bayrakdar, Kadir Has Üniversitesi

Prof. Dr. Nevena Dakovic, Faculty of Dramatic Arts/University of Arts

Tv Dizileri: Karşılaştırmalı Perspektif – Jeopolitikadan Jeokritiğe: Sırbistan ve Türkiye

Prof. Dr. Abdullah Akat, İstanbul Üniversitesi

Dr. Marija Dumnić Vilotijević, Institute of Musicology of the Serbian Academy of Sciences and Arts

Balkan Kültürünün İzlerini Keşfetmek: Osmanlı Döneminden Günümüze Müzik ve Dans Alanında Sırp-Türk İlişkileri

Doç. Dr. Yavuz Dodurga, Pamukkale Üniversitesi

Doç. Dr. Dragan Hrncic, Belgrade University Faculty of Medicine

Çevresel Kirletici Olan Lindanın Neden Olduğu Beyin Bozukluklarına Duyarlılığı: Ferulik Asit İle Olası Fitoterapi İyileşmesinin Gözlemlenmesi

Dr. Öğr. Üyesi Rahmi Uyar, Aksaray Üniversitesi

Dr. Predrag Kojic, Faculty of Technology Novi Sad

Katı-sıvı Karışımlarının Mikrodalga Prosesinin Tasarım ve Optimizasyonu Amacıyla Sayısal Simülasyonu

Doç. Dr. Eyüp Kul, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

Dr. Srđan Katić, Institute of History in Belgrade

Altın ve Gümüş Avcıları: Osmanlı Dönemi Balkan Maden Yerleşimlerinde Girişimciler (15-16. Yüzyıllar)

Dr. Öğr. Üyesi Burçe Ataç Mogol, Hacettepe Üniversitesi

Slađana Žilić, Maize Research Institute, Zemun Polje

Farklı Tarım Uygulamalarının Mısır Genotiplerinin Serbest Asparajin Seviyesi ve Akrilamid Oluşturma Potansiyeli Üzerine Etkileri

Kaynak: https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/tubitak-sirbistan-egitim-bilim-ve-teknolojik-kalkinma-bakanligi-moestd-ikili-isbirligi-2020-yili