Ülkemizde, kapsamlı ve sürdürülebilir bir nadir hastalıklar araştırmaları ekosistemi oluşturmak amacıyla TÜBİTAK Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı, İkili ve Çoklu İlişkiler Müdürlüğü ve Sabancı Üniversitesi’nin birlikte organize ettiği “Nadir Hastalıklarda Avrupa Ortak Programı Bilgi Günü Ve Proje Pazarı”  7 Kasım 2019 tarihinde Sabancı Üniversitesi, SUNUM’da gerçekleştirildi.

Ülkemizdeki yüksek potansiyele sahip nadir hastalıklar alanının sebep olduğu toplumsal ve ekonomik yükün azaltılması için nadir hastalıklar alanı paydaşlarının sorunlarına bilimsel çıktı odaklı kalıcı çözümler üretilmesi büyük önem taşımakta. Bu doğrultuda katkı sunması hedeflenen “Nadir Hastalıklarda Avrupa Ortak Programı Bilgi Günü ve Proje Pazarı” etkinliğine, klinisyen, araştırmacı, akademisyen, KOBİ, hasta ve hasta organizasyonu temsilcilerinden toplam 130 kişi katıldı. Açılışını ev sahibi Sabancı Üniversitesi’nin Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Yıldız’ın yaptığı etkinlikte, TÜBİTAK Başkan Danışmanımız Dr. Orkun Hasekioğlu ise açılış konuşması yaptı. Hasekioğlu konuşmasında ülkemizdeki nadir hastalıklar alanı ve bu alana TÜBİTAK tarafından sağlanan ulusal ve uluslararası katkılardan söz etti.

TÜBİTAK Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı, İkili ve Çoklu İlişkiler Müdürlüğü’nden EJP RD Ulusal Koordinatörü Dr. Jale Şahin’in “Türkiye’de Nadir Hastalıklar Araştırmaları” başlıklı sunumunun ardından sabah oturumu, Liverpool Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Prof. Dr. Mark Turner’ın  “Avrupa’da Nadir Hastalıklar Araştırmaları ve Klinik Denemeler”, akabinde İtalya Rizzoli Ortopedi Enstitüsü Medikal Genetik Bölümü’nden Prof. Dr. Luca Sangiorgi’nin “Nadir Haslıklarda Avrupa Referans Ağları ve Avrupa Araştırma Altyapıları” konulu konuşmalarıyla devam etti. Ayrıca, Dr. Şahin’in EJP RD 2020 Yılı Uluslararası Ortak Araştırma Projeleri çağrısı hakkında bilgi paylaştığı konuşması sonrasında, ‘Avrupa’da Nadir Hastalık Sahibi Hastaların Sesi-Avrupa Nadir Hastalıklar–EURORDIS (https://www.eurordis.org/) temsilcisi Dr. Gülçin Gümüş “Nadir Hastalıklar Araştırmalarında Hasta ve Hasta Organizasyonlarının Sürece Katılımı” hakkında bilgi verdi. Bu alanda hasta organizasyonu temsilcilerinin yararlanabileceği EJP RD Programı destek ve olanaklarını anlattı.

Etkinliğin ikinci yarısında, 2006 yılından bu yana TÜBİTAK tarafından Nadir Hastalıklarda Avrupa Araştırma Ağları (ERA Net E-Rare) Programları kapsamında desteklenen projelerin bir kısmında ortak olarak yer almış Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurten Akarsu “Nadir Hatalıklarda 12 yıllık E-Rare-Uluslararası İşbirlikleri, Başarı Hikâyesi” konuşmasıyla, dâhil olduğu E-Rare projelerindeki deneyimlerini ve projelerden elde edilen kazanımları paylaştı.

Etkinlik, öğleden sonraki Uluslararası Proje Pazarı görüşmeleriyle sona erdi. Proje Pazarı’na Türkiye, İtalya, Almanya, Finlandiya, Belçika, Yunanistan ve İngiltere’den katılan araştırmacılar ve akademisyenler, proje fikirlerini tartıştıkları 100’ün üzerinde ikili görüşme gerçekleştirdi.

TÜBİTAK’ın ortakları arasında yer aldığı Avrupa Komisyonu tarafından yaklaşık 55 Milyon Avro’yla desteklenen Ufuk2020 Nadir Hastalıklarda Avrupa Ortak Programı (EJP RD- http://www.ejprarediseases.org/),  35 ülkeden 130 farlı kurum ve kuruluş yer aldığı çok taraflı bir program. Daha önceki Avrupa Araştırma Programı Nadir Hastalıklar Ağı programlarının (E-Rare-http://www.erare.eu/) devamı niteliğindeki EJP RD’nin amacı, 2019-2022 yıllarında açılacak uluslararası ortak araştırma projeleri çağrıları sonucu desteklenmeye hak kazanan araştırma projelerini finansal olarak destekleyerek, Avrupa’da az sayıda ve dağınık bulunan nadir hastalıklar araştırma kaynaklarını bir araya getirmek. Bu doğrultuda, 2006 yılından beri söz konusu çağrılar kapsamında Türkiye’den 20 araştırma ekibi TÜBİTAK tarafından yaklaşık 6,5 Milyon TL ile desteklendi.

Kaynak: https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/tubitak-ve-sabanci-universitesi-tarafindan-nadir-hastaliklarda-avrupa-ortak-programi-bilgi-gunu-ve