Etkinlik, Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından ortaklaşa finanse edilen, yararlanıcı kurumu TÜBİTAK, yürütücü kurumu T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olan ve Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında desteklenen “Ufuk 2020’de Türkiye Faz-II” projesi kapsamında 5-6 Temmuz 2021 tarihlerinde gerçekleştirildi.

 

Eğitim, TÜBİTAK Avrupa İnovasyon Konseyi (EIC) Ulusal İrtibat Noktası Sayın Merve Diyar’ın açılış konuşması ile başladı. Diyar açılış konuşmasında, “Avrupa İnovasyon Ekosistemleri Programı Ufuk Avrupa’nın yeniliklerinden biridir. Avrupa İnovasyonu’nu geride tutan etmenlerden ilki Avrupa Birliği’nin arge ve bilimde öncü olmasına rağmen yeterli inovasyon performansına sahip olmamasıdır. İkinci sorun yeni pazarlar yaratan, yıkıcı ve radikal inovasyon eksikliğidir ve son olarak yetenek ve girişimcilik ruhu eksikliğidir. AR-GE ve özel yatırımlar arasında inovatif startup’ları ileri taşımak bakımından ciddi bir finansman boşluğu mevcuttur. Ayrıca Avrupa pek çok yerel ve ulusal ekosistemleri barındırmakla birlikte bunlar bütüncül ve Avrupa Birliği düzeyinde entegre değillerdir. Bu sebeple Avrupa Birliği, startupların ve KOBİ’lerin büyümesini desteklemek, bu startupları ve KOBİ’leri inovasyona teşvik etmek;ulusal ve yerel inovasyon aktörleri arasında işbirliği sağlamak için daha koordine ve verimli inovasyon ekosistemleri yaratmayı hedeflemektedir.” ifadelerini kullandı.

 

Avrupa İnovasyon Ekosistemleri Hakkında

 

Avrupa İnovasyon Ekosistemleri Çalışma Programı, şirketlerin büyümesini destekleyen, inovasyonu teşvik eden daha koordine, kapsayıcı ve verimli inovasyon ekosistemleri yaratmayı amaçlamakta ve aşağıdaki alanları hedeflemektedir:

 

  • CONNECT: Bölgesel ve yerel ekosistemlerin mevcut güçlü yanlarından yararlanarak, Avrupa genelinde birbirine bağlanmış, kapsayıcı inovasyon ekosistemleri inşa etmek.
  • SCALEUP:  Yüksek toplumsal değerle sürdürülebilir ticari büyümeyi hızlandırmak için inovasyon ekosistemleri içerisinde ve arasında ağ bağlantısını sağlamlaştırmak.
  • INNOVSMES: İnovatif KOBİ’ler için Avrupa Ortaklığına (Eurostars 3) destek vermek.

 

Etkinlikte gerçekleşen sunumlar, etkinlik kaydı ve daha fazla bilgi için,

https://th2020.zendesk.com/hc/en-us/articles/4402400291218-FGT-15-Focus-…  ve https://ufuk2020.org.tr/tr sayfalarını ziyaret edebilirsiniz.