Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortak finanse edilen, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’nun faydalanıcısı (TÜBİTAK), T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yürütücüsü olduğu Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında desteklenen Ufuk 2020’de Türkiye Faz-II Projesi dahilinde, 8 Nisan 2021 tarihinde yaklaşık 150 Zoom ve 30 YouTube katılımcısının iştiraki ile çevrimiçi olarak Ufuk Avrupa Bilgi ve İletişim Teknolojileri & Dijital Dönüşüm & Dayanıklı Endüstri Alanları (Küme 4) Bilgi Günü Etkinliği düzenlendi.

 

Etkinlik, TÜBİTAK Ufuk2020 Malzeme ve İmalat Teknolojileri Ulusal İrtibat Noktası Dr. Hale Ay’ın açılış konuşması ile başladı. Sayın Ay, etkinliğin öneminden bahsederek, Ufuk Avrupa Programının yapısı ve Ufuk Avrupa 2021-24 Stratejik Planı, Bilgi ve İletişim Teknolojisi (BİT) & Dijital Dönüşüm & Dayanıklı Endüstri Çalışma Programı (Küme 4) ile ilgili konulara değindikten sonra, Ufuk 2020 Programı kapsamında Türkiye’deki başarılı örneklerden ve Türkiye’deki paydaşların faydalanabileceği linklerden de bahsederek sözü, oturumu başlatması üzerine, İtalya Çerçeve Programları Koordinasyon Ofisi’nden (APRE) uzman Marta Calderaro’ya devretti.

 

Marta Calderaro, genel çerçevede Ufuk Avrupa Programı’nın 2021-2024 Stratejik Planı ile ilgili bilgi verdikten sonra temel stratejik yönlendirmeler, beklenen etkiler, Ufuk Avrupa’daki yeni yaklaşımlar gibi konulara değindikten sonra Ufuk Avrupa’nın Ufuk 2020’den farklılıkları ile ilgili bilgi vererek katılımcıların sorularını yanıtladı. Etkinliğin ikinci oturumunda UFUK 2020’de Türkiye Faz-II Projesi Kilit Uzmanı Odysseas Spyroglou ve Dr. Adamantios Koumpis, Ufuk Avrupa Çağrısı ve Teklif Dokümanları ile ilgili değerli bilgileri paylaştılar ve katılımcıların sorularını yanıtladılar. Soru – Cevap bölümünden sonra Marta Calderaro üçüncü oturumda Bilgi ve İletişim Teknolojisi (BİT) & Dijital Dönüşüm & Dayanıklı Endüstri Çalışma Programı (Küme 4) alanına yönelik çağrılar kapsamında bilgilendirmelerde bulundu.

 

Bilgilendirme etkinliğinin son oturumunda, TEKNOPAR Genel Müdür Yardımcısı Dr. Perin Ünal Ufuk 2020 Programı altında fonlanan iyi uygulama örneklerine dair bilgilendirmelerde bulundu. Etkinlik, Sayın Ünal’ın sunumunun ardından gerçekleşen bir Soru-Cevap oturumuyla sona erdi. Etkinlik süresince katılımcıların etkinliğe interaktif katılımlarını sağlamak ve AR-GE kapsamındaki tecrübelerini paylaşmaları adına anlık anket soruları kullanıldı.

 

NOT: Etkinlikte gerçekleşen sunumlara ve etkinlik kaydına erişmek için https://th2020.zendesk.com/hc/en-us/articles/360020599719-GIT-5-HE-Strategic-Plan-2021-24-WP-for-ICT-Digital-Transformation-Resilient-Industry-Cluster-4- adresini ziyaret edebilirsiniz.