Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortak finanse edilen, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’nun faydalanıcısı (TÜBİTAK), T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yürütücüsü olduğu Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında desteklenen Ufuk 2020’de Türkiye Faz-II Projesi dahilinde, 20 Kasım 2020 tarihinde Avrupa Yeşil Mutabakat alanında 300’e yakın katılımcının iştiraki ile çevrimiçi olarak Ufuk Avrupa Alanında Genel Eğitim düzenlendi.

Açılış konuşmasını, TÜBİTAK Ufuk2020 Enerji Alanı Ulusal İrtibat Noktası Sayın Çağrı Yıldırım’ın katılımcıları karşılamasıyla gerçekleştirdiği etkinlik, TÜBİTAK Uluslararası İş birliği Daire Başkanı Sayın Mete Karaca’nın sunumu ile başladı. Sayın Mete Karaca, Türkiye’nin Ufuk 2020 performansından bahsederek, Türkiye’nin Ufuk Avrupa için de önemli bir paydaş olduğuna değindi. Sayın Karaca daha sonrasında, Ufuk Avrupa çalışma grupları ve genel bütçe dağılımı hakkında kapsamlı bilgiler verdi. Sayın Karaca, Türkiye’nin Ufuk Avrupa Programına katılımına yönelik gelişmeler hakkında bilgi verdikten sonra sunumunu sonlandırdı.

Etkinliğin devamında, Ufuk 2020’de Türkiye Faz- II Proje ekibi tarafından Ufuk Avrupa yapısı, mali hükümleri ve yeni Model Hibe Anlaşması (MGA) gibi konulara değinen sunumlar gerçekleştirilirken hem TÜBİTAK hem de Proje uzmanları katılımcıların sorularına da sunum esnasında ve sonrasında cevap verdiler. Devam eden süreçte, TÜBİTAK Koordinatörlüğü Destekleme Programı ve ERC EBAG Program Sorumlusu Sayın Damla Or, Türk yararlanıcılar için Ufuk Avrupa’daki Destek Mekanizmaları hakkında bir sunum gerçekleştirerek TÜBİTAK Avrupa Birliği Çerçeve Destek programları ve teşvik amacı güden ödüllerden bahsetti. Etkinlik boyunca, katılımcılara interaktif olarak anket soruları da yöneltilerek katılımcıların aktif katılım olanağı sağlandı.

Yaklaşık üç saat süren etkinlik boyunca katılımcılara Ufuk Avrupa ile ilgili genel çerçevede bilgiler verilerek, faydalanabilecekleri linkler paylaşıldı. Etkinliğin son kısmında ise, Ufuk Avrupa alanında katılımcıların sorularını cevaplamak üzere bir Soru-Cevap oturumundan sonra etkinlik sona erdirildi.

NOT: Etkinlik sunumları için sayfasını ziyaret edebilirsiniz. Etkinlik kaydı ayrıca, YouTube’da TurkeyinH2020 II hesabı üzerinden paylaşılacaktır.