Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortak finanse edilen, Ufuk 2020’de Türkiye Faz-II projesi çerçevesinde “Ufuk Avrupa Kapsamında EIC Hızlandırıcı Programı için Tam Başvuru Teklifi Hazırlanması” adlı KOBİ’ler için Proje Yazma Eğitimi 5 Mayıs 2021 tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.

 

Zoom platformu üzerinden 106, YouTube üzerinden 75 kişinin katılımıyla gerçekleşen ve proje kapsamındaki dokuzuncu proje yazma eğitimi olan etkinlik, TÜBİTAK Avrupa İnovasyon Konseyi (EIC) Ulusal İrtibat Noktası Sayın Merve Polat’ın açılış konuşması ile başladı. Polat, “İlk olarak 1984 yılında başlayan program, Avrupa Birliği’nin Ar-Ge finansman programlarından biri olma özelliği taşımaktadır. Mevcutta Ufuk Avrupa olarak adlandırılan dokuzuncu çerçeve programı sürecinde bulunmaktayız. Türkiye, çerçeve programlara ilk olarak 2004 yılında altıncı çerçeve programı sırasında dahil olmuştur ve o tarihten bu yana, TÜBİTAK, Ulusal Koordinasyon Ofisi aracılığıyla tüm çerçeve programlarını koordine etmektedir. Ufuk2020’den Ufuk Avrupa’ya EIC yapısında bazı önemli değişiklikler olmuştur. Ufuk Avrupa web sitesinin yapım aşamasında olduğunu ve çok yakında hizmete gireceğini hatırlatmak isterim. Önümüzdeki dönemde web sitemize (www.ufuk2020.org.tr) kayıt olduktan sonra Ufuk Avrupa web sitesine aktarılarak tüm haber ve güncel gelişmeleri takip edebilirsiniz.” ifadelerini kullandı.

 

28 Nisan 2021 tarihinde gerçekleştirilen KOBİ’ler için ‘Başarılı Bir Başvuru Hazırlama’ adlı proje yazma eğitimi etkinliğinin devamı niteliğinde olan bu eğitim kapsamında KOBİ uzmanları ve proje eğitim koordinatörü Ufuk2020 ve Ufuk Avrupa’ya kısaca değindikten sonra EIC Hızlandırıcı (EIC Accelerator) Programı başvuru sürecinin ikinci safhası hakkında bilgilendirme yaptılar. Etki, Mükemmellik ve Uygulama kriterleri üzerine Avrupa Komisyonu’nun beklentilerini ve son olarak Türkiye özelinde KOBİ tekliflerinin yazımı ve değerlendirilmesi konusundaki deneyimlerini paylaştılar.

  

KOBİ’ler için İyi Bir Proje Yazmanın Üç Temel Unsuru: “Etki”, “Mükemmellik”, “Uygulama”

Proje kapsamında gerçekleşmesi planlanan on beş etkinliğin dokuzuncusu olan ve üç saat süren eğitim kapsamında, Ufuk Avrupa EIC Hızlandırıcı Programı’na başvuru yapmayı planlayan KOBİ ve bireysel girişimciler desteklenmiş oldu. EIC Hızlandırıcı Programı, Etki, Mükemmeliyet ve Uygulama olmak üzere üç ana değerlendirme kriterine odaklanmaktadır. Değerlendirme kriterleri kapsamında KOBİ’lerden çeşitli ve uygulanabilir finansman alternatifleriyle geliştirdikleri yenilikçi ve risk odaklı projelerin Avrupa’da ve küresel pazarlarda iş olanakları ve satışlarda kaydedilen büyüme yoluyla yakalanan rekabetçi başarıya hızla öncülük etmeleri beklenmektedir.

 

Türkiye ve EIC Hızlandırıcı Programı Hakkında

Pazar ihtiyaçlarını doğrudan karşılayan ve yenilikçi fikirler geliştiren KOBİ’leri destekleyen EIC Hızlandırıcı Programı, Avrupa Birliği’nin Ufuk Avrupa Programı kapsamında kritik önem taşımaktadır. “Ufuk 2020’de Türkiye Faz II” projesi, Türk işletmelerinin bu programa dahil olmalarını amaçlamaktadır. Bu desteğe eğitim, teklif yazma, fikri mülkiyet hakları ve yasal süreçler, aracılık etkinlikleri, web seminerleri ve çevrimiçi araçlar dahildir. Türkiye’deki KOBİ’ler, Proje Yazma Eğitimi etkinlikleri aracılığıyla Etki, Mükemmellik ve Uygulama gibi temel kavramlara odaklanan EIC Hızlandırıcı Programı ışığında başarılı projeler geliştirebileceklerdir.

 

Etkinlikte gerçekleşen sunumlar, etkinlik kaydı ve daha fazla bilgi için, https://th2020.zendesk.com/hc/en-us/articles/360021459399-PWT-SME-9-EIC-Accelerator-Project-Writing-Training-for-SMEs ve https://ufuk2020.org.tr/tr sayfalarını ziyaret edebilirsiniz.