2021-2027 yılları arasında yürürlükte olması beklenen Avrupa Birliği 9. Çerçeve Programı “Ufuk Avrupa” kapsamında küresel zorlukları hedef alması öngörülen, ölçülebilir ve izlenebilir Misyonlar yer alacaktır.

Misyonlar, AB Çerçeve Programlarının yurttaşlara daha iyi anlatılabilmesi, daha ölçülebilir hedefler dahilinde belirlenmesi  için oluşturulmuş bir konsepttir.

Bu kapsamda esas olarak «Küresel Sorunlar ve Endüstriyel Rekabet» bileşeni altında belirlenen ve farklı kümelerden beslenen aksiyonların, Misyonların ana hedefine ulaştırması amaçlanmaktadır.

Bahsekonu Misyonların, misyon kurullarındaki uzmanlar tarafından yürütülmesi planlanmaktadır. Bu uzmanların belirlenebilmesi için aşağıdaki çağrılar açılmıştır. Bu kurullara uzman olarak başvurmak ve ayrıntılı bilgiler için aşağıdaki linkleri tıklayınız:

Son başvuru tarihi 11 Haziran 2019.