HORIZON-CL5-2021-D5-01-06  Next generation digital aircraft transformation in design, manufacturing, integration and maintenance” başlığına sunulacak bir proje önerisi için havacılıkla ilgili üretim/üretimde dijitalleşme /yeni malzemelerin üretimde kullanımı /katmanlı üretim vb konularda deneyimi olan kuruluşlar ortak olarak aranmaktadır. İlgili olabilecek kuruluşların linkte yer alan niyet beyanı dokümanını doldurup ncptransport@tubitak.gov.tr adresine iletmeleri beklenmektedir.

Ufuk Avrupa İklim, Enerji ve Mobilite kümesi 2021-2022 Çağrı Programına sayfasından ulaşabilirsiniz.