Ufuk Avrupa Programı “Küresel Sorunlar ve Endüstriyel Rekabet”  bileşeni kapsamında, başta Paris Anlaşması olmak üzere AB politikaları ve BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda toplumsal zorluklarla ilgili araştırmaların desteklenmesi, kilit teknolojilerin ve endüstriyel kapasitelerin güçlendirilmesi/iyileştirilmesi amaçlanmaktadır.

Ufuk2020 Programı döneminde Toplumsal Sorunlara Çözümler bileşenine denk düşen ve öncesinde tematik alanlar olarak adlandırılan alt bileşenler, Ufuk Avrupa Programı ile birlikte 6 ayrı küme halinde gruplandırılmıştır. Söz konusu kümelerden 5.si olan İklim, Enerji ve Mobilite ile Ufuk2020 Programı Çevre alanı altındaki iklim çağrısı, Ulaşım ve Enerji alanları kapsanmaktadır.

Küme 5’in temelinde AB’nin 2050 yılına kadar dünyanın ilk iklim nötr anakarası olması hedefine ulaşma fikri yatmaktadır. Küme 5 kapsamında, Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Dijital Avrupa önceliklerine; iklim (AB İklim Yasası, 2030 İklim Hedef Planı, AB İklim Uyum Stratejisi), enerji (Hidrojen Stratejisi, Avrupa için yenileme dalgası, Enerji Sistemi Entegrasyonu için AB Stratejisi, Açık deniz yenilenebilir enerji), mobilite (Sürdürülebilir ve Akıllı Mobilite Stratejisi) ile ilgili AB stratejilerinin hedeflerine katkı sunacak projelerin desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Ufuk Avrupa Programı kapsamındaki projelere ilişkin başvurular, farklı ülkelerin oluşturduğu konsorsiyumlar tarafından her sene açılan konu güdümlü çağrıları takiben, doğrudan Avrupa Komisyonu’na yapılmaktadır. Konsorsiyumların 1’i Proje Koordinatörü olmak üzere en az 3 farklı ülkeden oluşması beklenmektedir.

Bu kapsamda, 15 Haziran 2021 tarihinde yayınlanmış olan Çalışma Programı’nda yer alan takvim doğrultusunda İklim, Enerji ve Mobilite Kümesi 2021 yılı birinci dönem çağrıları, 24 Haziran 2021 tarihi itibariyle AB Programlarına ilişkin duyuruların yer aldığı Avrupa Komisyonunun Funding and Tenders portalında yayınlanmaya başlanmıştır.

Söz konusu portal aracılığıyla, kurum ve kuruluşların sağlayabileceği belli başlı faydalar aşağıda yer almaktadır:

  • Proje Ortağı bulma: Portalda yer alan Partner Search sayfasından, ilgilenilen çağrı özelinde ya da daha farklı parametreler ile aramalar yapılarak kurulacak proje ortağı aramasında bulunulabilmektedir. Ortak arama seçeneğine aynı zamanda, çağrı duyurularının yapıldığı sayfa üzerinden de ulaşılabilmektedir. İlgilenilen çağrı duyurusu tıklandığında açılan pencerenin sol tarafında yer alan Partner Search seçeneğine gidildiğinde söz konusu çağrı özelinde ortak arayan/projelere ortak olmak isteyen kurum ve kuruluşlara dair bilgilere erişim sağlanabilmektedir.
  • Yeni proje fırsatları arama,
  • Konsorsiyumlara koordinatör ya da ortak olarak başvuru yapma: Başvurunun yapılabilmesi için her ortağın Funding and Tenders Portala üye olması ve PIC numarası alması beklenmektedir. İlgili başvuru ve referans dokümanları Komisyonun sitesinde yer almaktadır. Kurulacak olan konsorsiyumlarda, Başvuru Dokümanının koordinatör adayı kuruluş tarafından doldurulması talep edilmek ile birlikte proje ortağı adaylardan bu aşamada yapılması istenen bir gereklilik bulunmamaktadır.

Sorularınız için bizlere ncpcem@tubitak.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.