Avrupa Birliği’nin (AB) araştırma ve yenilikçilik alanında temel mali destek aracı olan Ufuk Avrupa Programı, 95,5 milyar avro hacmindeki bütçesiyle dünyanın en iddialı sivil Ar-Ge ve yenilik programıdır. 2021-2027 döneminde uygulanacak Program kapsamında pazar yaratma potansiyeline sahip yenilikçilik faaliyetleri başta olmak üzere, araştırma, geliştirme ve teknoloji alanlarında sağlanacak destekler ile AB’nin küresel rekabet edebilirliğinin arttırılması hedeflenmektedir.

Ufuk Avrupa Programının 2021-2027 dönemindeki ilk proje teklif çağrılarının önümüzdeki haftalarda açılması beklenmektedir. Söz konusu çağrılar kapsamında temel araştırma projelerinden pazara açılma ve ticarileşmeye kadar, tüm aşamalardaki teknoloji geliştirme faaliyetleri desteklenecektir. Bu kapsamda, araştırmacılar, akademisyenler, sivil toplum kuruluşları, erken aşama teknoloji tabanlı girişimler, kamu kurumları, KOBİ’ler ve firmalar program çağrılarına başvuru yapabilecektir. 

Bu vesileyle Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Sayın Faruk Kaymakcı, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ve ilgili bakanlık ve kamu kurum temsilcilerinin üst düzey temsilcilerinin açılış konuşmacısı olarak yer aldığı etkinlikler düzenlenmektedir. Bu etkinlikler “Gıda, Biyoekonomi ve Çevre”, “Sağlık”, “Kültür, Yaratıcılık ve Kapsayıcı Toplumlar” ve “Yeşil ve Dijital Dönüşüm” alanları kapsamında yapılması planlanmıştır.

27 Nisan 2021 tarihinde, bu etkinliklerden Ufuk Avrupa Sağlık Kümesi bilgi günü etkinliği gerçekleşecektir.  Etkinlik kapsamında Ufuk Avrupa hakkında genel bilgi, Sağlık Kümesi ile ilgili ve bu kapsamda açılması beklenen çağrılar hakkında bilgi ve Avrupa İnovasyon Konseyi (EIC) Sağlık Çağrıları hakkında bilgi verilecektir. Etkinliğe katılımlarınızdan memnuniyet duyarız. 

Etkinliğe kayıt olmak için tıklayınız
Etkinlik websitesine ulaşmak için tıklayınız.

Tüm sorularınız için ncphealth@tubitak.gov.tr adresinde yazabilirsiniz.