Avrupa Komisyonu 2017 yılı sonunda Ufuk2020 Programı’nda desteklenen projelerin nasıl denetleneceğini detaylıca açıklayan “Ufuk2020 Belirleyici Denetim Programı” belgesini yayımladı.

Bilindiği üzere, Ufuk2020 Programı projelerinde bir paydaşın dolaylı maliyetleri hariç mali raporlama toplam tutarlarının 325.000 Avroyu aştığı durumlarda bağımsız bir deneticiden hizmet satın alarak doldurttuğu ve Avrupa Komisyonu’na son mali rapora ek olarak sunduğu “Mali Beyan Sertifikası” (Certificate of Financial Statement-CFS), “birinci seviye denetim” unsuru olarak tanımlanıyor. Komisyon tarafından yayımlanan Denetim Programı belgesi ise, proje süresince veya projenin son ödemesini takiben 2 yıl içinde herhangi bir zaman doğrudan Avrupa Komisyonu Ortak Denetim Birimi (Common Audit Service) çalışanları tarafından veya dolaylı olarak Komisyon tarafından belirlenmiş denetim firmaları çalışanları tarafından yürütülecek ikinci seviye denetime ilişkindir. 

Ufuk2020 projesi Hibe Sözleşmesi ve Mali Denetime İlişkin Uluslararası Standartlar uyarınca gerçekleşen mali denetimler geçmiş Çerçeve Programları’nda denetlenen paylaşlarca “bütüncül ve tutarlı olmadığı, denetimi gerçekleştiren firma/kişiye göre sonuçların çeşitlendiği, net bir standardı olmayan süreçler” olarak değerlendiriliyor. Bu eleştirilere konu durumu ortadan kaldırmak adına bahsekonu mali denetimlerde izlenmesi gereken kural, süreç ve prosedürler Komisyon tarafından ilgili belgede detaylıca tanımlandı. Bu belgede tanımlanan standartlar doğrultusunda Ufuk2020 Programı projelerine ilişkin gerçekleştirilecek mali denetimlerde, denetici tarafından yapılabilecek kişisel yorum ve çıkarımların en az düzeyde olması, süreçlerin tanımlı kural ve standartlara uygun, bütüncül ve tutarlı bir şekilde uygulanması planlanıyor.

Belge aynı zamanda mali denetim geçirecek paydaşların mali kayıtlarını denetime uygun şekilde tutmasına yönelik yönlendirici bir kılavuz niteliği de taşıyor. 

Ufuk2020 projelerine ilişkin tüm kontrol, inceleme, denetim ve soruşturma hükümlerine Açıklamalı Model Hibe Sözleşmesi Madde 22’den erişilebilir. 

Tüm sorularınız için Ufuk2020 Türkiye Yasal ve Finansal Konular Ekibi’yle irtibat kurabilirsiniz.