7 Haziran 2018 tarihinde Ankara’da; 8 Haziran 2018 tarihinde İstanbul’da, TÜBİTAK, Avrupa Komisyonu, Ortadoğu Teknik Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi işbirliği ile “Ufuk2020 Marie Sklodowska-Curie 2018-2019-2020 Çağrıları Konferansı” düzenledi.

Avrupa Birliği Araştırma ve İnovasyon Çerçeve Programı Ufuk2020 Programı kapsamında yer alan Marie Skłodowska-Curie Alanı (MSCA), araştırmacıları yeni bilgi ve uluslararası/sektörlerarası becerilerle donatarak onları geleceğin nitelikli araştırmacıları haline getirerek, mükemmel araştırmalara, iş olanaklarına, büyümeye ve yatırıma katkıda bulunuyor. Alan bu anlamda toplumsal sorunlara da çözümler arıyor.

Ankara ve İstanbul’da gerçekleştirilen konferanslar boyunca, MSCA’nın Avrupa Araştırma Alanı’na katkısı, gelecek hedefleri ve 2018-2019-2020 yıllarında açılacak proje önerisi çağrıları hakkında detaylı bilgiler sunuldu.

Konferanslarda, Avrupa Komisyonu temsilcisi Dr. Stijn Delaure tarafından MSCA Bireysel Bursları (IF); Yenilikçi Eğitim Ağları (ITN); Araştırma-Yenilikçilik Değişim Programı (RISE); Burslara Katkı Fonu (COFUND) çağrıları hakkında; Dr. Abdullah Demir ve Dr. Antonino Puglisi tarafından MSCA Bireysel Bursları proje önerisinin nasıl yazılacağı hakkında; Prof. Dr. Mehmet Zeyrek ve Prof. Dr. Sinem Akgül Açıkmeşe tarafından hakem gözüyle proje önerisi yazım detayları hakkında; Tuğba Arslan Kantarcıoğlu tarafından MSCA Ulusal İrtibat Noktası Hizmetleri hakkında; Dr. Sara Banu Akkaş tarafından ODTÜ EURAXESS Hizmet Merkezi hakkında sunumlar yapıldı.

Avrupa Komisyonu tarafından açılan MSCA Bireysel Burslar (IF) çağrısı 12 Eylül 2018 tarihine kadar başvuruları kabul edeceğinden, konferanslarda proje hazırlama/sunma, dikkat edilecek hususlar, hakem ve bursiyer deneyimleri oturumlarına özel olarak yer verildi. Böylece araştırmalarının bir bölümünü (12-24 ay arası) yurtdışında (Avrupa’da ya da Avrupa dışında) geçirmek isteyen veya yurtdışından Türkiye’ye yeni gelmiş/gelmeyi düşünen araştırmacılar ile kurumlarına nitelikli araştırmacı davet etmek isteyen akademi/sanayi kuruluşu temsilcilerinin MSCA çağrılarından, TÜBİTAK Proje Öndeğerlendirme Desteğinden ve MSCA Ulusal İrtibat Noktasının sunduğu hizmetlerden nasıl faydalanabilecekleri hakkında etraflıca bilgilendirilmesi hedeflendi.

7 Haziran 2018 tarihinde Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nde; 8 Haziran 2018 tarihinde İstanbul Teknik Üniversitesi’nde gerçekleştirilen etkinliklere dair sunumlar aşağıda yer almaktadır:

Ankara Konferansı (ODTÜ):

Konferans Programı

Stijn DELAURE, Avrupa Komisyonu (Sabah ve Öğlen oturumlarında gerçekleştirilen tüm sunum)

Dr. Abdullah DEMİR, Bilkent Üniversitesi (How to Succeed in Getting an MSCA Individual Fellowship?)

Prof. Dr. Mehmet ZEYREK, ODTÜ (How to Write a Successful MSCA IF Proposal from an Expert Viewpoint)

Tuğba ARSLAN KANTARCIOĞLU, TÜBİTAK (“MSCA National Contact Point Services” and “EURAXESS – Researchers in Motion”)

Dr. Sara Banu AKKAŞ, ODTÜ (Middle East Technical University as EURAXESS Service Center)

 

İstanbul Konferansı (İTÜ):

Konferans Programı

Stijn DELAURE, Avrupa Komisyonu (Sabah ve Öğlen oturumlarında gerçekleştirilen tüm sunum)

Dr. Antonino Puglisi, İTÜ (How to Succeed in Getting an MSCA Individual Fellowship?)

Prof. Dr. Sinem AKGÜL AÇIKMEŞE, Kadir Has Üniversitesi (How to Write a Successful MSCA IF Proposal from an Expert Viewpoint)

Tuğba ARSLAN KANTARCIOĞLU, TÜBİTAK (“MSCA National Contact Point Services” and “EURAXESS – Researchers in Motion”)

Yukarıda bahsi geçen programlar hakkında detaylı bilgi almak için www.h2020.org.tr adresimizi inceleyebilirsiniz.

İletişim için:

TÜBİTAK Marie S. Curie Ulusal İrtibat Noktası
ncpmobility@tubitak.gov.tr

Kaynak: https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/ufuk2020-marie-sklodowska-curie-2018-2019-2020-cagrilari-konferansi-gerceklesti