Ufuk2020 Programı’nın Bilimsel Mükemmeliyet bileşeni altında yer alan “Marie Sklodowska-Curie Burs ve Dolaşım Destekleri” alanı, Araştırma ve Yenilikçilik Değişim Programı (RISE) kapsamında yapılan başvurulardan, Ufuk2020 desteklerinden ve eğitimlerinden faydalanan 10 Türk kuruluşunun yer aldığı 5 farklı proje, Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmiştir.

Desteklenen projeler, ulusal koordinasyonu TÜBİTAK tarafından yürütülen Ufuk2020 Programı kapsamında, AB Komisyonundan toplamda 1,34 Milyon Avro hibe almıştır.

Çağrıda fonlanmaya hak kazanan projelerden, ODTÜ’nün koordinatörü olduğu SuChAQuality, mükemmele yakın bir puan alıp listenin başlarında fonlanarak büyük bir başarıya imza atmıştır. Proje kapsamında şeker ve şekerleme endüstrisinde alternatif kalite ve güvenilirlik yöntemlerinin geliştirilmesi planlanmaktadır. Ülkemizden Kayseri Şeker A.Ş, Durukan Şekerleme San. ve Tic. A.Ş. (Ankara), Tören Gıda Sanayi ve Ticaret. A.Ş (Gaziantep) firmalarının da ortak olarak yer aldığı projede toplamda 9 farklı ülkeden 12 ortak bulunmaktadır.

Aynı çağrıda, Kadir Has Üniversitesi’nin koordinatör olduğu 4 proje başvurusundan 2 tanesi fonlanmış, bir tanesi de eşik üstü olmuştur. Fonlanan projelerden Arçelik’in de ortak olarak yer aldığı AI4LABOUR akronimli projede, yapay zekâ kullanımı ile iş gücü katılımının yeniden şekillendirilmesi hedeflenmektedir.  Projede toplamda 4 farklı ülkeden 8 ortak bulunmaktadır.

Kadir Has Üniversitesi’nin koordinatör olarak fonlandığı CONSIDER isimli diğer projede ise, kentsel gelişimin bir kaynağı olarak endüstriyel mirasın sürdürülebilir yönetimi üzerine çalışmalar yürütülecektir. Kadıköy Belediyesi’nin de ortak olarak yer aldığı projede 6 farklı ülkeden toplam 12 ortak bulunmaktadır.

Ayrıca Marmara Üniversitesi, Estonya tarafından koordine edilen LABOUR projesinde, Gazi Üniversitesi de İspanya tarafından koordine edilen RISEinFAMILY projesinde ortak olarak destek almaya hak kazanmışlardır.

Ufuk2020 Nedir?

Ufuk2020, Avrupa Komisyonu tarafından yürütülen 80 Milyar Avro bütçeli araştırma ve inovasyon programıdır. Ufuk2020 kapsamında çeşitli sektörlerde Avrupa Komisyonu’nun hibe desteği sağladığı projeler desteklenmektedir. Avrupa Birliği’nin Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerine hibe destek sağlayan Ufuk2020 Programı’nın Türkiye’deki koordinasyonu TÜBİTAK tarafından yapılmaktadır.

Kaynak: https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/ufuk2020-msca-rise-cagrisinda-avrupa-komisyonundan-5-farkli-projede-10-turk-kurulusuna-134-milyon