Değerli Araştırmacılarımız,

Ufuk2020 Mükemmeliyetin Yayılımı ve Katılımın Genişletilmesi (Spreading Excellence and Widening Participation) Alanı 2018-2020 Çalışma Programı yayınlanmıştır. Bu alan, Ufuk2020 ana bileşenlerine ek olarak Türkiye’nin de önemli bir parçası olduğu Avrupa Araştırma Alanı bölgelerinin araştırma ve teknoloji geliştirme kapasitelerini artırmaya yönelik çalışmalarını desteklemekte olup;  AB üye ülkeleri ile Türkiye gibi asosiye ülkelerde bulunan araştırma kuruluşları arasında Ar-Ge kapasite ve proje geliştirme yeteneği farklılıklarını azaltmayı ve merkezler arası aktif işbirliği ağları oluşturmayı amaçlamaktadır.

Ufuk2020 Mükemmeliyetin Yayılımı ve Katılımın Genişletilmesi alanı 2019 yılı çağrıları, Mükemmel Araştırmacı Davet Etme (ERA Chairs) ve Eşleştirme (Twinning) başlıkları altında başvuruları kabul etmektedir. Çağrılar 24 Temmuz 2019 tarihi itibariyle açılacak olup, 14 Kasım 2019’a kadar başvuruları kabul edecektir.

Ufuk2020 Mükemmeliyetin Yayılımı ve Katılımın Genişletilmesi (Spreading Excellence and Widening Participation) Alanı 2018-2020 Çalışma Programı’na ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Ufuk2020 Mükemmeliyetin Yayılımı ve Katılımın Genişletilmesi programı özelindeki sorularınızı ncpwidening@tubitak.gov.tr adresi aracılığı ile bizlere iletebilirsiniz.