Ufuk2020 Mükemmeliyetin Yayılımı ve Katılımın Genişletilmesi (Spreading Excellence and Widening Participation) Alanı 2018-2020 Çalışma Programı yayınlanmıştır. Bu alan, Ufuk2020 ana bileşenlerine ek olarak Türkiye’nin de önemli bir parçası olduğu Avrupa Araştırma Alanı bölgelerinin araştırma ve teknoloji geliştirme kapasitelerini artırmaya yönelik çalışmalarını desteklemekte olup;  AB Üye ülkeleri ile Türkiye gibi Asosiye ülkelerde bulunan araştırma merkezleri arasında Ar-Ge kapasite ve proje geliştirme yeteneği farklılıklarını azaltmayı ve merkezler arası aktif işbirliği ağları oluşturmayı amaçlamaktadır. 

Ufuk2020 Mükemmeliyetin Yayılımı ve Katılımın Genişletilmesi 2018 yılı çağrıları 15 Mayıs 2018 tarihi itibariyle açılmış olup, 15 Kasım 2018’e kadar başvuruları kabul edecektir. Detaylı bilgi içeren çalışma programına ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Avrupa Komisyonu tarafından 18 Haziran 2018 tarihinde Belçika Brüksel’de Ufuk2020 Mükemmeliyetin Yayılımı ve Katılımın Genişletilmesi Bilgi Günü düzenlenecektir. 

Etkinliğe katılım için RTD-INFO-DAYS-B5@ec.europa.eu adresine e-posta ile katılımcı ismi-soyismi, iletişim bilgilerinin iletilmesi gerekmektedir.

Etkinlik programına ulaşmak için tıklayınız.

Türkiye’den Ufuk2020 Mükemmeliyetin Yayılımı ve Katılımın Genişletilmesi Alanı 2018 yılı çağrılarına başvuru yapacak olan kurum temsilcilerimiz; başvuruları kapsamında detaylı olarak muhtemel ortakları ve proje fikirlerini de beyan etmeleri halinde TÜBİTAK Ufuk2020 Seyahat Desteği kapsamında desteklenebilmektedir. İlgili destek programı hakkında detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.

Her türlü soru ve bilgi taleplerinizi ncpwidening@tubitak.gov.tr adresi aracılığı ile iletebilirsiniz.

Detaylı bilgi için:Selcen Gülsüm ASLAN ÖZŞAHİN

Ufuk 2020 Mükemmeliyetin Yayılımı ve Katılımın

Genişletilmesi Alanı Kıdemli Ulusal İrtibat Noktası

TÜBİTAK – Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı

AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi

TUBİTAK Başkanlık
Tunus Caddesi No:80
06100 Kavaklıdere Ankara

T +90 312 298 1777