Değerli Araştırmacılarımız,

Ufuk2020 Mükemmeliyetin Yayılımı ve Katılımın Genişletilmesi (Spreading Excellence and Widening Participation-SEWP) alanı Ufuk2020 ana bileşenlerine ek olarak Türkiye’nin de önemli bir parçası olduğu Avrupa Araştırma Alanı bölgelerinin araştırma ve teknoloji geliştirme kapasitelerini artırmaya yönelik çalışmalarını desteklemektedir. Bu minvalde, AB Üye ülkeleri ile Türkiye gibi Asosiye ülkelerde bulunan araştırma merkezleri arasında Ar-Ge kapasite ve proje geliştirme yeteneği farklılıklarını azaltmayı ve merkezlerarası aktif işbirliği ağları oluşturulması amaçlanmaktadır.

Ufuk2020 Mükemmeliyetin Yayılımı ve Katılımın Genişletilmesi alanı kapsamında yer alan  Eşleştirme (Twinning) Programı ise araştırma merkezleri arasında işbirlikleri oluşturulmasıyla, karşılıklı bilgi ve tecrübe paylaşımını desteklemektedir.

Eşleştirme Programı 2018 yılı çağrısı 15 Kasım 2018 tarihinde kapanacak olup, bu çağrıya yönelik ingilizce bilgi notu hazırlanmıştır. 

Ufuk2020 Mükemmeliyetin Yayılımı ve Katılımın Genişletilmesi Alanı Eşleştirme (Twinning) Programı ingilizce bilgi notuna ulaşmak için lütfen tıklayınız.  

Bu programa başvuru yapmak istemeniz hâlinde, program özelindeki sorularınızı ncpwidening@tubitak.gov.tr  adresi aracılığıyla bizlere iletebilirsiniz.