Avrupa Birliği Ufuk 2020 Programı kapsamında, “LC-SC3-EC-2-2018-2019-2020: Mitigating household energy poverty” çağrı başlığına sunulacak bir proje için ortaklar aranmaktadır.  Proje önerisinde ciddi sosyal ve ekonomik sorunlarla karşılaşan tüketicilerin davranışları üzerine odaklanılacaktır.  Proje ile bu tüketici grubunun farkındalığının artırılması ve faturaların daha iyi anlaşılması yoluyla enerji tüketiminin optimize edilmesine yardımcı olunması amaçlanacaktır. Projede farklı vaka çalışmaları kullanılması hedeflenmektedir. Projeye özellikle belediyelerden katılım olması beklenmektedir. Belediyelere yardımcı olabilecek kurum/kuruluşlardan paydaşlar da belirleyecekleri bir belediye ile birlikte niyet beyanı forumunu doldurabilirler.

Çağrı kapsamındaki projelerde yer alacak kuruluşların doğrudan masrafları (personel, sarf malzeme, seyahat, vs.) %100, bunun üzerine dolaylı masraflar için %25 olmak üzere toplamda %125 destek alacaklardır.

Yukarıda bahsedilen alanlara yönelik projelerde yer almak isteyen kurum/kuruluşların, adresinde yer alan ilgi formunu doldurarak ncpenergy@tubitak.gov.tr adresine göndermeleri beklenmektedir.

Çağrı ile ilgili detaylı bilgilere sayfasından ve projeyle ilgili detaylara sayfasından ulaşılabilirsiniz.