Ufuk2020 Programı Enerji alanında desteklenecek aşağıdaki çağrı başlıklarına yönelik Avrupalı koordinatör kuruluşlar ile görüşülmektedir. Bahse konu başlıklarda ortak kuruluş olarak yer almak isteyen kuruluşların ekte yer alan “Expression of Interest” formunu dahil olabilecekleri çağrı özelinde doldurup 8 Mayıs 2019 tarihine kadar ncpenergy@tubitak.gov.tr adresine iletmeleri beklenmektedir. Toplanan ilgi formları koordinatör adayları ile paylaşılacaktır. İlgi formları aşağıdaki başlıklar özelinde toplanacaktır:

LC-SC3-EC-1-2018-2019-2020: The role of consumers in changing the market through informed decision and collective actions

LC-SC3-EC-2-2018-2019-2020: Mitigating household energy poverty

LC-SC3-EE-3-2019-2020: Stimulating demand for sustainable energy skills in the construction sector

LC-SC3-EE-8-2018-2019: Capacity building programmes to support implementation of energy audits

LC-SC3-CC-1-2018-2019-2020: Social Sciences and Humanities (SSH) aspects of the Clean-Energy Transition

Notlar:

Detaylı ve seçilen başlıklara odaklı bilgi verilmesi (Başlık konularıyla ilgisi olmayan bilgiler verilmesi Avrupalı paydaşlarda olumsuz algı yaratmaktadır. Detaylı doldurulmayan formlar dikkate alınmayacaktır.)

İlgilenilen her bir başlık için “Specific Skills” bölümünün ayrı ayrı doldurulması (seçilen başlıkların formda verilen sarı ile işaretli “Topic” bölümlerine yazılması ve seçilen başlık kadar “Specific Skill” doldurulması)