Ufuk 2020 Programı Mükemmeliyetin Yayılımı ve Katılımın Genişletilmesi alanı ERA-Chairs çağrısında İzmir Biyotip ve Genom Merkezi ve Koç Üniversitesi Avrupa Komisyonu tarafından toplam 5 Milyon Avro ile fonlanmaya hak kazanmıştır. Projeleri kapsamında İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi, Nadir Hastalıklar konusunda araştırma ve yenilik kapasitelerini artırmayı; Koç Üniversitesi ise İstanbul’da organ nakli immünolojisi araştırmaları için bir mükemmeliyet merkezi kurmayı amaçlamaktadır. Korona virüs ile mücadele ettiğimiz bugünlerde başarıları ile bizi gururlandıran kurumlarımızı ve projede emeği geçen çalışanlarını tebrik ederiz.

ERA-Chairs projeleri; bilimsel mükemmelliği ve yönetim becerileri kanıtlanmış seçkin akademisyenleri, bilimsel mükemmellik potansiyeli olan Türkiye’nin de içinde bulunduğu genişleme (widening) ülkelerindeki üniversitelere ve araştırma kurumlarına getirmeyi amaçlamaktadır. Projeler kapsamında istihdam edilecek ERA-Chairs araştırmacılarının kurumlarında yapısal değişiklikler gerçekleştirmeleri ve bu sayede söz konusu kurumları Avrupa’da bir cazibe merkezi haline getirmeleri beklenecektir. Projeler kapsamında kurumların araştırma ve yenilik kapasitesinin geliştirilmesi, insan kaynakları politikalarının iyileştirilmesi gibi faaliyetler gerçekleştirilecektir.

Hazırlık aşamasında her iki proje önerisi de Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı faaliyetleri kapsamında projelerin kalitesinin artırılmasına yönelik olarak tasarlanmış ve yürütülmekte olan destek programlarından olan “Koordinatörlüğü Destekleme Programı”ndan destek almıştır.