TÜBİTAK Yönetim Kurulunun 03.01.2019 tarihli ve 4 sayılı toplantısında Ufuk2020 Programı Eşik Üstü ödülü başvuru süre sınırlamaları getirilmiştir.

  • Başvuru süre sınırlamaları aşağıda belirtilmiştir:
    • 2014, 2015, 2016 ve 2017 kodlu Ufuk2020 çağrıları kapsamındaki proje önerileri için son başvuru tarihi 31.12.2019’dur.
    • 2018-2019-2020 kodlu Ufuk2020 çağrıları kapsamındaki proje önerileri için ödüle son başvuru tarihi çağrı kapanış tarihinden itibaren 2 yıldır