Avrupa Yeşil Mutabakatı:

11 Aralık 2019 tarihinde yayımlanan Avrupa Yeşil Mutabakatı ile AB sanayisinin 2050 yılına kadar dönüşümünü öngören bir strateji ortaya koyulmaktadır. Söz konusu Mutabakat, Avrupa Birliği üreticilerini iklim değişikliği politikaları nedeniyle uyguladıkları yükümlülüklerin getirdiği dezavantajlardan korumak amacıyla AB sanayisinin rekabetçiliğinin korunmasını teminen sınırda karbon düzenlemesi mekanizmasını uygulamayı öngörmektedir.

İklim değişikliği ve çevresel bozulmanın Avrupa ve dünya için varoluşsal bir tehdit olması ve bu zorlukların üstesinden gelmek için AB oluşumunu modern, kaynak verimli ve rekabetçi bir ekonomiye dönüştüren yeni bir büyüme stratejisine ihtiyaç duyulmaktadır. İlgili strateji aşağıda belirtilen hedefleri kapsamaktadır.

  • 2050 yılına kadar net sera gazı emisyonlarının sıfıra indirilmesi
  • Ekonomik büyümenin kaynak kullanımından ayrılması
  • Hiç kimsenin ve hiçbir yerin bu politikadan ayrı tutulmaması

Ufuk2020 Programı Green Deal (Yeşil Mutabakat) Çağrısı:

Avrupa Komisyonu tarafından yukarıda belirtilen hedefler kapsamında Ufuk2020 Programı Green Deal Çağrısı açılacaktır. Çağrı, 2050 yılına kadar Avrupa kıtasını iklim nötr hale getirmek konusundaki genel hedefi ile bir dizi derinden dönüştürücü politikalar tasarlamayı, Ar-Ge ve yenilik projeleri yoluyla bu hedeflere katkı sunmayı amaçlamaktadır. 1 milyar Avro bütçeyle, yeni çağrı, mevcut durumun aciliyetine ve yeni Komisyon’un hedeflerine cevap veren iklim ve çevre ile ilgili zorlukların üstesinden gelmek üzere tasarlanmıştır.

Ufuk2020 Programı’nın son çağrısı niteliğinde olan Avrupa Green Deal Çağrısı hakkında TÜBİTAK tarafından 14 Temmuz 2020 tarihinde Ufuk2020 Programı Green Deal (Yeşil Mutabakat) Çağrısı Çevrimiçi Bilgi Günü etkinliği düzenlenecektir.

Etkinlik taslak programına buradan erişebilirsiniz.

Çağrıda 11 alt alanda toplamda 20 konu başlığı bulunmakta olup, proje başvurusu yapılabilecek taslak konu başlıkların listesine ve konuların içeriğine buradan erişebilirsiniz.

Etkinliğe katılım için kayıt yapılması zorunludur. Kayıt adresine buradan erişebilirsiniz.

Etkinliğe kayıt olduktan sonra kayıt onayı ve toplantı bağlantı adresine ilişkin detaylar e-posta yolu ile etkinlikten önce paylaşılacaktır.

Kaynak: https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/ufuk2020-programi-green-deal-yesil-mutabakat-cagrisi-cevrimici-bilgi-gunu