Kurumumuz tarafından 9 Nisan 2019 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından ortak finanse edilen “Ufuk2020 Programı’nda Türkiye-II. Aşama” Projesi’nin açılış toplantısı düzenlendi. Ülkemizin bilim ve teknoloji gündeminde önemli bir yer teşkil eden Ufuk2020 Programı’ndan en yüksek faydayı sağlamak için oluşturulan proje açılış toplantısına, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Mustafa Erdoğan, Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Genel Müdürü Bülent Özcan, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Temsilcisi Angel Gutierrez Hidalgo’nun yanı sıra, Ufuk2020 Programı’nın ilgili alanlarında uzman yaklaşık 230 akademisyen, özel sektör temsilcisi, sivil toplum örgütü ile kamu kurum/kuruluş temsilcisi katılım sağladı.

Toplantı TÜBİTAK Başkanımız Prof. Dr. Hasan Mandal’ın açılış konuşması ve bilgilendirme sunumu ile başladı. Başkanımız sunumunda Türkiye Araştırma Alanı’nı,  Avrupa Araştırma Alanı ile ortak hedefler doğrultusunda ilerleme sürecine ilişkin TÜBİTAK’ın Ufuk2020 odaklı yeni dönem yaklaşım ve uygulamalarını aktardı. Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) kapsamında desteklenen “Ufuk2020 Programı’nda Türkiye-II. Aşama” projesi ile özellikle KOBİ’lerin Ar-Ge faaliyetlerinin ticarileşmesi ve akademik çalışmaların Avrupa araştırma gündemine yakınsamasının amaçlandığını ifade etti.

Uluslararası işbirlikleri çerçevesinde Türkiye’nin Ufuk2020 Programı’ndaki performansı hakkında bilgi veren Prof. Dr. Mandal, Ülkemizin programa katılımı ve başarısının artırılması hususunda pek çok faaliyetin hayata geçirileceğini ve “Ufuk2020 Programı’nda Türkiye Projesi”nin bu çerçevede son derece önemli olduğunun altını çizdi. “Üç yıl sürecek Projenin, sadece Ufuk2020 Programı çalışmalarına değil, takiben hayata geçirilecek UfukAvrupa Programı’na yönelik ulusal hazırlık çalışmalarımıza da büyük fayda sağlayacağına inanıyoruz.” dedi.

Projenin amaçlarından birisinin de Ufuk2020 Programını tüm Türkiye sathına Avrupa’da benzeri olmayan bir kurguyla yaymak olduğunu söyleyen Prof. Mandal, bu amaçla oluşturulan “Bilgi Çoğaltıcıları” sisteminin de Ülkemizde yaygın bir oluşum olduğunu, Ufuk2020 Programı’nın ve gelecek yıllarda hayata geçirilecek olan UfukAvrupa Programı’na yönelik farkındalık artırılması hedefinde büyük fayda sağlayacağını belirtti.
 
Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır’ın teşrifleriyle onurlandırdığı etkinlikte yaptığı konuşmada; “3 sene boyunca devam edecek, IPA olarak bildiğimiz Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı kapsamında desteklenecek “Ufuk2020 Programı’nda Türkiye Projesi” ile Ufuk 2020 Programından daha fazla yararlanmamızın sağlanması, Ufuk 2020 ve gelecek AB Çerçeve Programları hakkında farkındalığın artırılması ile Türkiye Araştırma Alanı’nın (TARAL) bilim, teknoloji ve yenilikçilik alanlarında kapasitesinin güçlendirilmesi hedeflenmektedir.” dedi. Sözlerine “Bilindiği üzere Ufuk 2020 programına başvurularda karşılaşılan güçlüklerden bir tanesi ortak bulmak ve konsorsiyum oluşturmaktır. Bu bağlamda Projemiz kapsamında KOBİ’lerimizin ortak bulma gibi zorluk çektiği alanlarda çözüm üretecek nitelikte çeşitli etkinlikler düzenlenecek ve Ufuk 2020 programına başvurmak isteyen yüzlerce KOBİ’mize çeşitli başlıklarda danışmanlık hizmetleri sağlanacak; KOBİ’lerimizin ortak bulmalarına ve uluslararası iş ağları oluşturmalarına destek verilecektir. Böylelikle KOBİ’lerimiz uluslararası pazarda rekabet güçleri artırılacaktır. Uluslararası ortaklıklara imkân tanıyan bu program ile geleceğin teknolojilerinin ortaya çıkmasında ülkemiz önemli bir rol üstlenecektir.” diye devam eden Sayın Mehmet Fatih Kacır, projede emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür ederek konuşmasını sonlandırdı. 

Program Ufuk2020 kapsamında faaliyet gösterecek Bilgi Çoğaltıcılarına yapılan bilgilendirme sunumları sonrasında sona erdi.