Dünyanın en büyük bütçeli araştırma ve inovasyon programı Ufuk2020’den ülkemizin en etkin ve en verimli şekilde yararlanabilmesi bağlamında gerçekleştirilebilecek ortak faaliyetlerin istişaresini teminen, 4 Mart 2019 tarihinde TÜBİTAK’ta Başarılı Araştırmacılar ve Kuruluşlar Çalıştayı  düzenlendi.

46 kurum-kuruluştan 102 başarılı Ufuk2020 katılımcısı ile gerçekleşen çalıştayın açılış konuşması Avrupa Birliği Başkanı Sayın Büyükelçi Faruk KAYMAKCI tarafından gerçekleştirildi. Sayın KAYMAKCI konuşmasında, Ülkemizin AB ile olan ilişkilerine de değinerek Ufuk2020 Programı ve Ufuk2020’yi takiben 120 milyar Avro bütçe ile 2021-2027 yılları arasında yürütülmesi planlanan Ufuk Avrupa Programı’na katılımımızın önemini vurguladı.

Sayın KAYMAKCI’nın ardından TÜBİTAK Başkanı Sayın Prof. Dr. Hasan MANDAL, ülkemizin Ar-Ge ve İnovasyon harcamaları ile bu kapsamda istihdam edilen insan kaynağının sektörel dağılımı hakkındaki verileri paylaştıktan sonra TÜBİTAK’ın yeni destek program yapısı ve bu programlar ile Ufuk2020 arasındaki etkileşimlerin de aktarıldığı kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi. Sayın MANDAL, söz konusu sunumunda TÜBİTAK 2019-2020 Çağrı Planı hakkında detaylı bilgiler paylaştı.

Başarılı Araştırmacılar ve Kuruluşlar Çalıştayı, Sayın MANDAL’ın sunumu sonrasında; Avrupa Araştırma Konseyi (ERC), KOBİ Aracı ve Avrupa İnovasyon Konseyi (EIC), Marie Skłodowska Curie ve Tematik Alanlar olmak üzere dört başlıkta gerçekleşen eş zamanlı beş çalıştayla devam etti.

Eş zamanlı çalıştaylarda katılımcılar temel olarak, Türkiye’nin Ufuk2020 Programı performansının artırılmasına yönelik faaliyetler ile Türkiye Araştırma Alanı aktörlerinin Ufuk2020 Programı’ndaki ihtiyaçları, katılımda karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerilerine ilişkin görüş ve önerilerini paylaştılar.

Çalıştaylar sonrasında, her bir çalıştayda yapılan değerlendirmeler bir sunum ile özetlenerek ilgili çalıştayın bir üyesi tarafından tüm katılımcılarla paylaşıldı. Beş ayrı çalıştayın sonuçlarının bu şekilde katılımcılara aktarılmasının ardından kapanış ve değerlendirme konuşması TÜBİTAK Başkanı Sayın Prof. Dr. Hasan MANDAL tarafından yapıldı.

Eş zamanlı çalıştayları yürüten katılımcılara şükranlarını bildirerek konuşmasına başlayan Sayın MANDAL, ortaya koyulan süreç iyileştirme katkılarıyla ilgili olarak TÜBİTAK olarak pozitif bir yaklaşım içerisinde olduklarını bununla beraber kurum-dışı paydaşlar ve karar vericiler ile de işbirliği halinde gerekli iyileştirmelerin sağlanacağını belirtti.

Sayın MANDAL, bu anlamda, Ufuk2020 Başarılı Araştırmacılar ve Kuruluşlar Çalıştayı’nı izleyen günlerde Ufuk2020 ile ilgili olarak ulusal seviyedeki paydaş kuruluşlarla ve Avrupa Komisyonu ile temaslarda Çalıştay çıktılarının da değerlendirilerek ilerleneceğini ifade etti.

Sayın TÜBİTAK Başkanı son olarak, Ufuk2020’nin son iki yılı ile ardından gelecek yeni AB Çerçeve Programı Ufuk Avrupa’ya ilişkin yol haritalarının yukarıda özetlenen süreçler sonrasında başta Bilim ve Teknoloji Bakanı Sayın Mustafa VARANK olmak üzere TÜBİTAK Yönetim Kurulu üyeleri ve diğer karar alıcı paydaşlarla yapılacak değerlendirmeler sonucunda biçimleneceğini bildirdi.