Ulusal koordinasyonu Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’nca (TÜBİTAK) yürütülen Avrupa Birliği Ufuk2020 (Horizon 2020) Programı kapsamında, 5G ve ötesi araştırmaları için Türkiye’den Arçelik, Argela, Netaş, Polaran Yazılım ve Türk Telekom, toplamda 2 Milyon Avroluk hibe almaya hak kazandılar.

Ufuk2020, dünyanın en büyük bütçeli sivil araştırma ve inovasyon programı.  Türkiye, Ufuk2020 Programı çerçevesinde bugüne kadar 120’den fazla ülkeyle iş birliği yaparak  birçok başarı hikayesine imza attı.

Çok uluslu ve çok ortaklı üniversite-sanayi iş birliğine dayalı, büyük bütçeli araştırma ve inovasyon projelerinin desteklendiği Ufuk2020 Programı tarafından, 5G ve ötesi araştırmalar için 150 milyon avroluk bütçe ayrıldı. İlgili çağrıya, Avrupa genelinde 770 farklı kuruluştan 153 proje başvurusu geldi. Avrupa Komisyonu’nun belirlediği bağımsız hakemlerin yaptıkları zorlu değerlendirmeler sonucunda aralarında Türkiye’den başvuruların da yer aldığı 30 proje hibeye hak kazandı.

Ülkemizde 4,5G’ye geçilmesi beraberinde 5G teknolojilerinin geliştirilme sürecindeki çalışmalar devam etti. Bu yönde, Ufuk2020 kapsamında açılan çağrıya Türkiye’den 14 kuruluş, 31 başvuruyla dâhil oldu.  Bunların arasından beş firma:  Arçelik, Argela, Netaş, Polaran Yazılım ve Türk Telekom toplamda 2 milyon avroluk hibeyi almaya hak kazandı.

Geleceğin teknolojilerini belirleyen ve pazarı yönlendiren konsorsiyumların içinde yer alacak söz konusu beş Türk firması, 5G ve ötesi araştırmaları için kritik rol ve görevler üstlenmiş durumda. Dolayısıyla Ülkemiz, bu başarısıyla, 5G alanında sadece ulusal olarak değil, uluslararası arenada da aktif bir şekilde yer alabileceğini ispatlamış oldu.