Dünya’da kutup bilimleri konusunda yaptığı özgün bilimsel çalışmalar ile öncü ülkeler arasında yer alma vizyonumuz doğrultusunda “Ulusal Kutup Bilim Programı (2018-2022)” (pdf) hazırlanmış ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 27.12.2017 tarihinde yürürlüğe koyulmuştur. Bu programın temel amaçları T.C. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü (KARE) koordinasyonunda kutup bölgelerine ulusal seferlerin düzenlenmesi, Ulusal Kutup Bilim Programı’nı uygulanması, kutup bilimleri konusunda ikili işbirliklerinin tesis edilmesi ve diğer ülkelerin bilim üslerine bilim insanlarımızın gönderilmesi ve Antarktika’da Türk bilim üssünün kurulması olarak belirlenmiştir.

Bu amaçlara uygun şekilde; Ulusal Kutup Bilim Programında belirlenen Öncelikli Araştırma Temaları ile ilgili Ar-Ge ve bilimsel araştırma faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak maksadıyla, Arktik bölgesine ve/veya Antarktika kıtasına ülkemizce gerçekleştirilmesi planlanan Ulusal Bilim Seferlerine (TAE: Ulusal Antarktika Bilim Seferi, TASE: Ulusal Arktik Bilim Seferi) katılarak veya katılmayarak yapılabilecek kutup projelerinin belirlenmesini sağlamak üzere KUTUP 1001-2022 Yılı Çağrısı açılmıştır. Çevrim içi başvurunun ve e-imza sürecinin tamamlanması için son tarih 31 Mart 2022 olarak belirlenmiştir. Çağrıya ilişkin detaylı bilgi için tıklayınız
 

Kaynak: https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/kutup-1001-2022-yili-cagrisi-acildi