Kasım 2020’de yayınlanan “Üniversitelerin Alan Bazlı Yetkinlik Analizi” çalışması, 18 Mayıs 2018 tarihli “Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” kapsamında bölünen üniversitelerin verileri de eklenerek güncellendi.

Bu kapsamda bölünme sonrası verileri doğrudan etkilenen, on dördü yeni toplam yirmi sekiz üniversitemizin verileri özelinde ek bir çalışma gerçekleştirilmiştir. İlgili çalışma için oluşturulan metodoloji çerçevesinde proje verileri, proje yürütücüsünün bölünme sonrası bulunduğu üniversite temel alınarak dağıtılmıştır. Yayın verileri için ise 2019-2020 yılları arasındaki yayın temelli göstergelere ilişkin ham veriler alanlar bazında elde edilerek, bölünen üniversiteler özelinde orantılanmış ve bulunan oranlar 2014-2018 yayın verilerinin üniversiteler arasında paylaşılmasında kullanılmıştır.

Güncelleme ile “Üniversitelerin Alan Bazlı Yetkinlik Analizi” çalışmasının karar alma süreçlerine yapacağı katkının daha da etkin olması hedeflenmiştir.

“Üniversitelerin Alan Bazlı Yetkinlik Analizi” çalışmasının amacı, üniversitelerin araştırma alanları bazında performanslarının birbirlerine karşılaştırmalı olarak değerlendirilebilmesini sağlamaktır. Ayrıca, bir üniversitenin kendi bünyesinde araştırma faaliyeti yürüttüğü tüm araştırma alanlarından hangilerinde; görece daha yetkin olduğunun analiz edilebilmesine imkan tanımaktadır. Bu bağlamda  ulusal politikaların, bölgesel planların, kurumsal stratejilerin belirlenmesi gibi çeşitli kritik süreçlerde veriye dayalı karar alma mekanizmalarının desteklenmesine yönelik gerçekleştirilmiştir.

Çalışma Raporunun tamamını okumak ve analiz görsellerini görmek için tıklayınız.

Göstergeler, metodoloji ve alanlara ilişkin özet bilgiye ulaşmak için tıklayıp;  açılacak sayfada sağdaki menüden “Üniversitelerin Alan Bazlı Yetkinlik Analizi” sekmesini inceleyebilirsiniz.

Kaynak: https://www.tubitak.gov.tr/tr/haber/universitelerin-alan-bazli-yetkinlik-analizi-calismasi-bolunen-universiteler-eklenerek-guncellendi