Yayın için; Başlangıç Tarihi: 25 Nisan 2022 Pazartesi – Bitiş Tarihi: 25 Mayıs 2022 Çarşamba

Verimlilik alanında ilk bilimsel dergi olarak yayın hayatına 1967 yılında başlayan Verimlilik Dergisi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü tarafından yılda dört sayı (Ocak-Nisan-Temmuz-Ekim) olmak üzere yayımlanmaktadır.

Ücretsiz ve açık erişime sahip olan Dergide; verimlilikle ilgili tüm disiplinlerden gelen, araştırmaya dayalı, ulusal ve uluslararası literatüre katkı sağlayan, Türkçe ve İngilizce özgün ve güncel çalışmalara yer verilmektedir. Verimlilik Dergisi’nde yayımlanan makaleler geniş bir konu çeşitliliğine sahiptir. Verimlilik Dergisi, verimliliğin ölçülmesi ve iyileştirilmesi ile ilgili konuları ele alan teorik ve uygulamalı araştırmaları yayınlamakla birlikte genel itibarıyla yönetim bilimleri, endüstri mühendisliği, yöneylem araştırması, işletme, ekonomi ve kamu yönetimi disiplinlerine ağırlık vermektedir.

Verimlilik Dergisi, 2008 yılından bu yana TR Dizin Sosyal ve Beşerî Bilimler Veri Tabanı ile 2021 yılından bu yana EBSCO Central & Eastern European Academic Source Veri Tabanı’nda taranmakta ve derginin tüm süreçleri DergiPark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/verimlilik) üzerinden yürütülmektedir. Dergi’nin 2021 Faaliyet Raporu’na https://dergipark.org.tr/tr/download/journal-file/25085 adresinden ulaşılabilmektedir.

Dergi bünyesinde 10 kişiden oluşan bir Yayın Kurulu ve 30 akademisyenden oluşan bir Danışma Kurulu yer almaktadır. Dergi Yönergesi’ne göre Yayın Kurulu’nun görevleri şunlardır:

• Editörlük tarafından yayına hazır hale getirilen dergi sayısının yayınına karar vermek.
• Gerektiğinde özel sayı yayınlanmasına ve içeriğine karar vermek.
• Dergide yayınlanacak çalışmalarla ilgili editör tarafından görüş sorulması durumunda görüş bildirmek.
• Gerektiğinde Dergiye sunulan makalelerin değerlendirilmesinde hakem olarak görev almak.

Dergide yayımlanan makalelerin niteliklerinin artırılması ve yayın süreçlerinde etkinliğin sağlanması amacı doğrultusunda, Derginin halihazırdaki Yayın Kurulu’nun genişletilmesi düşünülmektedir. Bu amaçla, Yayın Kurulu’nda gönüllü olarak görev almak isteyen ve en az Doktora mezunu Başkanlığınız personeli tarafından https://dergipark.org.tr/tr/download/journal-file/25668 internet adresinde yer alan Özgeçmiş Formu doldurularak, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü tarafından değerlendirilmek üzere verimlilikdergisi@sanayi.gov.tr e-posta adresine gönderilebilir.

Güncelleme Tarihi: 25 Nisan 2022

Kaynak: https://kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/8206/verimlilik-dergisi-yayin-kuruluna-iliskin-duyuru

Privacy Preference Center