“1501-Sanayi Ar-Ge Destek Programı” ve “1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı” 2020 yılı 1. Çağrılarına KOBİ’lerimizin başvuruları alınmaktadır.

1507 programı gibi, 1501 programına da sadece Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) başvuru yapabilmektedir. Ortaklı projede yer almak isteseler dahi, büyük işletmeler bu programlara başvuru yapamazlar. Aynı şekilde üniversiteler ve diğer kurum/kuruluşlar da başvuru yapamaz; ancak projede hizmet alımı giderleri içinde gösterilebilirler.

Çağrı Duyuru dokümanlarında bağlantısı verilmiş olan “TÜBİTAK Çağrı Planlaması 2020” başlıklı öncelikli alanlara ilişkin doküman, ARDEB tarafından yürütülmekte olan 1001- Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programını da kapsamaktadır. Bu nedenle, bu dokümanda düşük THS seviyelerine referans verilmesi ve başvuru yapabilecek kuruluşlar arasında üniversitelerin sayılması, TEYDEB tarafından yürütülen 1501 ve 1507 programları ile ilişkilendirilmemelidir.

Çağrılara ilişkin KOBİ’lerin yararlanabileceği dokümanlar aşağıdaki bağlantılardan erişilebilir:

TEYDEB Başkanı Mehmet Aslan tarafından “1501-Sanayi Ar-Ge Destek Programı” ve “1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı” çağrı sürecine ilişkin gerçekleştirilen sunum için tıklayınız.

Teknoloji Hazırlık Seviyeleri ve Öncelikli Teknoloji Alanları Ar-Ge ve Yenilik Konuları sunumuna ulaşmak için tıklayınız.

1501 Çağrı Duyurusu için tıklayınız.

1501 Başvuru Formu ve Kılavuzu için tıklayınız.

1507 Başvuru Formu ve Kılavuzu için tıklayınız.

1507 Çağrı Duyurusu için tıklayınız.

1501 Uygulama Esasları için tıklayınız.

1507 Uygulama Esasları için tıklayınız.

Kaynak: https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/1501-sanayi-ar-ge-destek-programi-ve-1507-kobi-ar-ge-baslangic-destek-programi-cagri-surecleri-devam