1512 Girişimcilik Destek Programının (BiGG) 1. aşama faaliyetlerini yürütecek Uygulayıcı Kuruluşları belirlemek üzere 1601 – Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik Destek Programı kapsamında yeni bir çağrıya çıkılmıştır.

Bu çağrı ile belirlenecek Uygulayıcı Kuruluşlar, BiGG Programı kapsamında açılacak çağrılarda belirtilecek tematik alanlarda girişimcilerin iş fikri başvurularının toplanması ve değerlendirilmesi, başarılı bir iş planına dönüşme olasılığı yüksek olan iş fikirleri için girişimcilere ön kuluçka/hızlandırıcı hizmetlerinin verilmesi ve girişimcilerin hazırlayacağı iş planı önerilerinin BiGG Programı 2. aşama başvurusu için uygunluğunun değerlendirilmesi faaliyetlerini yürüteceklerdir.

Başvuru:

Bu çağrıya

  1. üniversitelerin Teknoloji Transfer Ofisleri (TTO),
  2. 6550 sayılı Kanun kapsamında kurulan ve Araştırma Altyapıları Kurulu tarafından yeterlik kararı verilerek tüzel kişilik kazanan Araştırma Altyapıları (AA),
  3. kanunla kurulmuş vakıflar,
  4. girişimcilik alanında en az bir iş fikri yarışması düzenleyerek iş fikri değerlendirme süreçlerini başarıyla yürütmüş veya hızlandırıcı, kuluçka, vb. alanlarda deneyimi olan Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri

başvuru yapabilecektir.

Başvuru yapacak kuruluşların;

  • iş fikirlerinin/planlarının değerlendirmesinde teknik uzman desteği,
  • hızlandırıcı faaliyetlerinde teknik danışman desteği,
  • tanıtım ve yaygınlaştırma,
  • ön kuluçka faaliyetleri için ek finansman,
  • işbirliği ağlarına erişim,
  • finansman kaynaklarına erişim

sağlamak amacıyla büyük ölçekli firmalar, üniversiteler, sivil toplum örgütleri, kooperatifler ve ilgili kamu kurum/kuruluşları ile işbirliği yapmaları önerilmektedir.

Çağrı başvuruları, eteydeb.tubitak.gov.tr internet adresinde yer alan PRODİS (TEYDEB Proje Değerlendirme ve İzleme Sistemi) üzerinden alınacaktır.

Kuruluşların 20.06.2022 – 15.08.2022 tarihleri arasında PRODİS üzerinden kuruluş bazlı ön kayıt işlemlerini gerçekleştirerek ön kayıt belgelerini TÜBİTAK’a ulaştırmaları gerekmektedir. 15.08.2022 tarihinden sonra evrak girişi yapılan ilgili belgeler işleme alınmayacaktır

Kuruluş Bazlı Ön Kayıt işlemlerini tamamlamış UK başvurularının; 05.10.2022 saat 17:00’ye kadar, TÜBİTAK’a gönderilmesi gerekmektedir.

Değerlendirme:

Çağrı kapsamında yapılan başvurular, Uygulama Esasları çerçevesinde panel yöntemiyle değerlendirilecektir.

Destek şekli:

Çağrı sonucunda belirlenen Uygulayıcı Kuruluşlar en fazla 3 yıl desteklenecek olup bu kuruluşlara çağrı metninde tanımlanan ölçütlere göre ödül desteği sağlanacaktır.

İlgili Dokümanlar:

Çağrı Metni

Hedef Tablosu

Not: PRODİS’te Hedef Tablosu pdf formatında ek olarak sunulmalıdır

Kaynak: https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/1601-programi-2022-yili-2-cagrisi-acildi