Müşteri gereksinimlerini karşılayan çözüm önerilerinin KOBİ’ler tarafından Ar-Ge çalışmaları ile hızla ürüne dönüştürülmesini hedefleyen 1707 Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri için KOBİ Destekleme Çağrısı 2021-1  (1707 Sipariş Ar-Ge 2021-1) 22 Ocak 2021 tarihinde açılmıştır. Çağrı kapanış tarihi olan 3 Mayıs 2021 saat 23:59’a kadar başvurular alınmaya devam etmektedir.

 

Bu çağrının Destek Ödeme Şekli başlığında yer alan “TÜBİTAK, Dönem raporunu değerlendirir ve Kabul Edilen Harcama Tutarını belirler.” ifadesine ilişkin iletilen sorular doğrultusunda “kabul edilen harcama tutarının” belirlenmesi aşamasına ilişkin detay verilmesine ihtiyaç bulunduğu tespit edilmiştir.

 

Kabul edilen harcama tutarı; proje faaliyetleri ve karar yazısı ile bildirilen desteklenecek giderler doğrultusunda, ilgili mevzuat hükümleri ve izleyici görüşleri dikkate alınarak belirlenir.

 

İlgili Çağrının Duyurusuna buradan ulaşabilirsiniz.

Kaynak: https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/1707-siparis-ar-ge-2021-1-cagri-metni-hakkinda-bilgilendirme