Kurumumuz ile Filistin Yenilik ve Mükemmeliyet Kurumu (Higher Council for Innovation and Excellence-HCIE) arasında, iki ülkeden akademi ve Türkiye’den ayrıca özel sektörün katılabileceği ortak projelere dair ikili işbirliği çağrısı açılmış, çağrının son başvuru tarihi 13 Nisan 2020 olarak ilan edilmişti.

Ancak, birçok ülkeyi etkileyen Koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle bahsekonu çağrının 1 Haziran 2020 tarihine kadar uzatılmasına karar verilmiştir.

TÜBİTAK-HCIE Ortak Çağrısı hakkındaki detaylı bilgilere https://ufuk2020.org.tr/sites/default/files/tubitak-hcie_call_for_porposals_final.docx sayfasından ulaşılabilir.