2530 – Moldova Araştırma ve Geliştirme Ajansı (NARD) ile İkili İşbirliği Programı 2021 Yılı Çağrısı değerlendirme süreci sonuçlandı. Her iki kuruluşça aşağıda bilgileri yer alan 3 projenin desteklenmesine karar verilmiştir:

Türkiye’deki Proje Yürütücüsü

Moldova’daki Proje Yürütücüsü

Proje Başlığı

Sibel KIRAN

Hacettepe Üniversitesi

Iurie PÎNZARU

National Agency for Public Health

İş Sağlığı ve Güvenliğinde İşbirliğine Dayalı Araştırma ve Kapasite Geliştirme (Yenile-ISG)

Lamiha ÖZTÜRK

Hasan Kalyoncu Üniversitesi

Erhan LICA

Academy of Economic Studies of Moldova

COVID-19 Pandemi Döneminde Tarım Sektörü ve Gıda Endüstrisinde Faaliyet Gösteren KOBİ’lerin Performans Ölçülmesi: Gaziantep ve Kişinev Bölgesi Çalışmaları

Füsun AKGÜL

Burdur Mehmet Akif Ersoy Universitesi

Alina TROFIM

Moldova State University

Çeşitli Siyanobakterilerin Biyoaktivite ve Antimiyelom Etkilerinin Belirlenmesi

Kaynak: https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/2530-moldova-arastirma-ve-gelistirme-ajansi-nard-ile-ikili-isbirligi-programi-2021-yili-cagrisi