2544 – TÜBİTAK-Japonya Bilimi Destekleme Kurumu (JSPS) ile İkili İşbirliği Destek Programı 2021 çağrısı değerlendirme süreci sonuçlandı. Her iki kuruluşça toplamda 2 projenin desteklenmesine karar verildi.

Desteklenmesine karar verilen proje bilgileri aşağıda yer almaktadır:

 

Proje Yürütücüsü (Türkiye)

Kuruluş Adı (Türkiye)

Proje Yürütücüsü (Japonya)

Kuruluş Adı (Japonya)

Proje Başlığı

Dr. Öğr. Üyesi Enver Güler

Atılım Üniversitesi

Doç. Dr. Makoto  Takafuji

Kumamoto Üniversitesi

Ters Elektrodiyaliz Ile Tuzluluk Gradyan Enerjisinden Elektrik Enerjisi Üretiminde Tek Değerlikli Iyon Seçimli Polimer/Mof Esaslı Iyon Değiştirici Membranların Geliştirilmesi

Prof. Dr. Mustafa Aziz Hatiboğlu

Bezmialem Vakıf Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi. Kosuke  Kusamori

Tokyo Üniversitesi

Glioblastoma’da Lipozomal mRNA Aşı Tedavisi: Mezenkimal Kök Hücreleri Aracılığı ile Anti-Tümör RIPK-3 mRNA Yüklü Lipozomların Taşınması

Kaynak: https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/2544-tubitak-japonya-bilimi-destekleme-kurumu-jsps-ile-ikili-isbirligi-destek-programi-basvuru