TÜBİTAK ile Malezya Sanayi-Hükümet Yüksek Teknoloji Grubu (Malaysian Industry-Government Group for High Technology-MIGHT) arasında açılan çağrı kapsamında iki ülkenin bilim insanlarınca gerçekleştirilecek olan ortak akademi-sanayi işbirliği projeleri desteklenecektir. 12 Şubat 2021 tarihine kadar açık kalacak çağrı kapsamında “COVID-19 sonrası yeni normale uyum sağlayabilmek odaklı”,

  • Geleceğe Yönelik Teknolojiler (yapay zeka, makine öğrenimi, 5G teknolojiler, drone teknolojisi, sensörler, IoT, otomasyon, robot bilimi,  mekatronik)
  • Gıda Güvenliği (akıllı tarım, dikey tarım) 
  • Eğitim (e-eğitim, dijital eğitim)

alanlarında sunulan projeler değerlendirmeye alınacaktır.

Ortak araştırma projesi önermek isteyen Türk proje ekibinin, projeyi birlikte gerçekleştirecekleri Malezyalı proje ekibiyle “proje ortağı” olarak anlaşmaları gerekmektedir. Tek taraflı proje başvuruları kabul edilmemektedir.

23 Kasım 2020 – 12 Şubat 2021 tarihleri arasında açık kalacak ikili işbirliği çağrısına ilişkin ayrıntılı bilgilere https://uidb-pbs.tubitak.gov.tr internet adresinden ulaşılabilmektedir.

Kaynak: https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/2567-tubitak-might-malezya-ikili-isbirligi-cagrisi-acildi