Alanında tecrübeli araştırmacıların araştırma projelerini Türkiye’nin önde gelen akademi veya sanayi kuruluşlarında yürütmelerini desteklemek için, TÜBİTAK ile AB Komisyonu işbirliği çerçevesinde yürütülen 2236 Uluslararası Deneyimli Araştırmacı Dolaşım Programı kapsamında 2 Ağustos-11 Kasım 2019 tarihleri arasında başvuruları alınan çağrı sonuçlandı.

Bu sene rekor başvuru oranı ile 188 başvuru alınan programda, 30 projenin desteklenmesine karar verildi. Başvuru sahipleri, başvuru durumları ile ilgili sonuca, online başvuru sisteminden (ebideb.tubitak.gov.tr) ulaşabilirler.

2236 Uluslararası Deneyimli Araştırmacı Dolaşım Programı, Avrupa Birliği Komisyonu Ufuk 2020 Marie Sklodowska-Curie Aksiyonları kapsamında, AB Yürütme Ajansı ile yapılan sözleşme kurallarına çerçevesinde yürütülüyor. Program kapsamında alanında tecrübeli araştırmacıların araştırma projelerini Türkiye’nin önde gelen akademi veya sanayi kurum ve kuruluşlarında yürütmeleri ve ülkemizin tecrübeli araştırmacılar için cazibe merkezi haline getirilmesi için Kurumumuz tarafından destek sağlanıyor.

Kaynak: https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/30-arastirmaci-daha-tubitak-destegi-ile-yurtdisindan-turkiyeye-geliyor