AB Türkiye Delegasyonu Başkanı olarak atanan Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, beraberindeki heyet ile birlikte TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal’ı makamında ziyaret etti.

Ana gündem maddesini; bilim, teknoloji ve yenilik alanında, farklı programlar kapsamında Avrupa ve Türkiye araştırma alanındaki mevcut işbirliklerinin önümüzdeki dönemde geliştirilmesine yönelik yapılacakların oluşturduğu toplantıda, karşılıklı işbirliklerinden duyuln memnuniyetler dile getirildi.

Araştırma yenilik faaliyetlerinin önemi

Toplantıda Büyükelçi Meyer Landrut, araştırma ve yenilik faaliyetlerinin ülkelerin sosyal ve ekonomik olarak kalkınmasında önem teşkil ettiğini vurguladı.

Türkiye-AB iş birliğindeki artış memnuniyet verici

Büyükelçi Meyer Landrut, Türkiye ve AB’nin araştırma ve yenilik faaliyetlerindeki artan iş birliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

TÜBİTAK, Türkiye Araştırma Alanı'nın ana fonlama kuruluşu

Ziyaret sırasında heyete TÜBİTAK’ı ve faaliyetlerini tanıtan Prof. Dr. Hasan Mandal, TÜBİTAK'ın, Türkiye Araştırma Alanı’nı destekleyen ana fonlama kuruşu olduğunu belirtti.

Stratejik alanlarda Ar-Ge yenilik projeleri

Prof. Dr. Mandal, fonlama görevinin yanı sıra, 23 enstitüsüyle stratejik olarak önemli görülen alanlarda Ar-Ge ve yenilik projelerini gerçekleştiren TÜBİTAK'ın enstitülerinin çoğunlukla temel araştırma çalışmalarından ziyade, endüstriye yönelik uygulanabilir teknoloji geliştirme faaliyetlerini gerçekleştirdiğini ifade etti. 

Etki odaklı programlar Ufuk 2020'de performansımızı artırdı

TÜBİTAK’ın 2018 yılından itibaren ulusal Ar-Ge kapasitesini geliştirmenin yanı sıra etki odaklı ve birlikte geliştirmeye imkan tanıyacak destek programları tasarlayıp hayata geçirdiğini kaydeden Prof. Dr. Mandal, söz konu gelişmelerin Türkiye araştırma ve yenilik ekosisteminin Avrupa ile daha uyumlu hale gelmesine ve bu sayede Türkiye’nin Ufuk2020 Programı’ndaki performansının artmasına önemli katkıları olduğunu belirtti.

Türkiye'nin AB programlarındaki artan başarısı

Türkiye’nin son yıllarda AB araştırma ve yenilik programı Ufuk2020’deki artan başarısına ve yakaladığı momentuma değinen Prof. Dr. Mandal, Türkiye’deki kuruluşların konsorsiyumlarda koordinatör statüsüyle yer almaya başladıklarını ve artık çok ortaklı uluslararası konsorsiyumları yönettiklerini söyledi.

Ufuk 2020'de iş birliği yapılan ülkeler

Prof. Dr. Mandal, Ufuk2020 Programı kapsamında Türkiye’deki kuruluşların şu ana kadar Avrupa’dan çoğunlukla İspanya, İtalya, Almanya, Fransa ve Birleşik Krallık’taki kuruluşlarla iş birliği gerçekleştirdiğini aktardı.

Katkı payındaki indirim Türkiye’nin araştırma ve yenilik ekosistemine harcandı

Prof. Dr. Mandal, AB Ufuk 2020 programı kapsamında ülke olarak ödemeyi taahhüt ettiğimiz katkı payına yönelik yapılan indirim sonucu oluşan bütçenin, Türkiye araştırma ve yenilik ekosisteminin AB Çerçeve Programları'ndaki kapasite ve performansının artırılmasına yönelik ulusal düzeyde gerçekleştirilen faaliyetlerde kullanıldığını ifade etti.

Akademi – Sanayi iş birliğine yönelik TÜBİTAK programları

TÜBİTAK’ın, Türkiye’de akademi-sanayi iş birliğinin geliştirilmesi, Türkiye’nin orta ve yüksek teknolojide üretim yapabilmesi, özel sektörde daha fazla ve nitelikli araştırmacı istihdam edilmesini teşvik etmek amacıyla 1004-Mükemmeliyet Merkezi Destek Programı, Sanayi Yenilik Ağ Mekanizması (SAYEM) ve 2244 – Sanayi Doktora Programı geliştirdiğini kaydeden Prof. Dr. Mandal, 1004 ve SAYEM programları kapsamında oluşturulacak platformlara AB ülkelerindeki kuruluşların dahil olabileceğini kaydetti.

COVID-19 Platformu çalışmaları

Türkiye COVID-19 Platformu'nun TÜBİTAK tarafından koordine edildiğini, aşı geliştirme faaliyetlerinin bütün hızıyla devam ettiğini belirten Prof. Dr. Mandal, “Türkiye, COVID-19 araştırmalarını başarıyla yürüten ülkeler arasında yer alıyor” dedi.

Toplantıda ayrıca TÜBİTAK “Scientific Response Against COVID-19” proje teklifi hakkında bilgi verilerek bu hususta AB Türkiye Delegasyonu’nun desteği istendi.

Yeşil Mutabakat Proje Pazarı'na davet

Büyükelçi Meyer Landrut, TÜBİTAK tarafından düzenlenecek olup henüz resmi olarak duyurulmamış olan Ufuk2020 Programı Yeşil Mutabakat (Green Deal) Çağrısı Uluslararası Proje Pazarı etkinliğine konuşmacı olarak da davet edildi.

Kaynak: https://www.tubitak.gov.tr/tr/haber/ab-turkiye-delegasyonu-baskani-buyukelci-nikolaus-meyer-landrut-tubitak-baskani-prof-dr-hasan