Doğrudan EUREKA üyesi olmayan ülkeler ile iş birliği yapma imkânı sağlayan bir EUREKA girişimi olan GlobalStars kapsamında EUREKA üye ülkeleri arasında yer almayan Singapur ile iş birliği imkânı sunan 2. çağrı 15 Ekim 2020 tarihine kadar proje fikirlerini toplamaya devam edecektir.

Singapur’un yanı sıra EUREKA üyesi ülkeler Türkiye, Avusturya, Birleşik Krallık, Hollanda, İspanya, Kanada, Estonya, Polonya, Ukrayna, İsviçre, Macaristan, Güney Afrika ve Güney Kore çağrıya dâhil olan ülkeler arasındadır. Çağrı kapsamında desteklenecek projeler EUREKA Network Projesi olarak değerlendirilecektir.

Ülkemizden sermaye şirketi statüsündeki bir firma, çağrıya katılım sağlayan ülkelerden herhangi bir tanesinden en az bir ortakla çağrıya proje önerisi sunabilecektir. Üniversiteler ve araştırma enstitüleri doğrudan başvuru yapamamakta, projelerde alt yüklenici olarak yer alabilmektedir. Proje süresi en fazla 36 ay olmalıdır. Proje fikirleri için konu kısıtlaması bulunmamaktadır.

Başvurular uluslararası ve ulusal olmak üzere iki aşamalı olarak yürütülecektir.

1. Aşama: Tüm ortaklar, çağrı web sayfasında bulunan EUREKA proje başvuru formunu çevrimiçi olarak (https://eureka.smartsimple.ie/s_Login.jsp)  doldurmalıdır. Her başvuru, bu başvuruda yer alan ülkelerin ulusal EUREKA ofisleri tarafından değerlendirilecektir.

2. Aşama: Türk katılımcıların uluslararası başvuru formuyla birlikte TEYDEB’in 1509 – TÜBİTAK Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri programına https://eteydeb.tubitak.gov.tr/prodis.htm adresinden başvuru yapmaları da gerekmektedir. 1509 Programı kapsamındaki projelerde bütçe üst sınırı bulunmamaktadır. KOBİ’ler için proje bütçesinin %75’ine, büyük işletmeler için ise %60’ına kadar hibe imkanı tanınmaktadır.

Çağrı takvimine uygunluk açısından 1509 Programına gerçekleştirilecek ulusal başvurunun da 30 Ekim 2020 tarihine kadar yapılması gerekmektedir.

Ayrıca, çağrıya proje önerisi sunmak isteyen fikir sahiplerinin iletişime geçmelerini kolaylaştırmak adına bir sanal proje pazarı (Virtual Marketplace) kurulmuş olup, söz konusu pazara https://eureka-globalstars-singapore-open-competition.b2match.io/ üzerinden kayıt yapılabilmektedir.

Bununla birlikte Singapur’dan ve çağrıya katılan diğer ülkelerden firmaların proje fikirlerinin kısa tanıtıcı sunumlarını (pitching session) yapabilecekleri iki ayrı etkinlik düzenlenecektir. 15 ve 16 Temmuz 2020 tarihlerinde düzenlenecek etkinliklere katılmak ve sunum yapmak için kayıt olunması gerekmektedir.

  • Etkinliğe katılmak için buradan kayıt olabilirsiniz.
  • Etkinlikte sunum yapmak için buradan kayıt olabilirsiniz.

Çağrı detayları için lütfen tıklayınız.

1509 Programı ile ilgili bilgi için tıklayınız.

Detaylı bilgi için:
Umut EGE
T +90 312 298 18 61
eureka@tubitak.gov.tr

Kaynak: https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/singapur-ile-globalstars-2-cagrisi-acildi