Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortak finanse edilen, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’nun faydalanıcısı (TÜBİTAK), T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yürütücüsü olduğu Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında desteklenen Ufuk 2020’de Türkiye Faz-II Projesi dahilinde, 19-20 Nisan 2021 tarihlerinde 105 Zoom ve 100 YouTube katılımcısının iştiraki ile çevrimiçi olarak “Açık Bilim & Araştırma Verilerinin Yönetimi (RDM) Eğitimi” gerçekleştirildi.

Etkinliğin ilk günü, TÜBİTAK Ufuk 2020’de Türkiye Faz-II Projesi Koordinasyon Birimi Sorumlusu Sayın Çağrı Yıldırım’ın açılış konuşması ile başladı. Sayın Yıldırım, etkinliğin öneminden bahsederek, Ufuk 2020’de Türkiye Projesi ve Ufuk 2020 Yeşil Mutabakat çağrılarından bahsederek, TÜBİTAK Türkiye Araştırma Alanı (TARAL) destekleri ve yakın zamandaki proje etkinlikleri ile ilgili bilgi verdikten sonra sözü, TÜBİTAK ULAKBİM baş uzmanı Ebru Soyuyüce Aydın’a devretti.  Sayın Aydın, TÜBİTAK Açık Bilim çalışmaları, Aperta Açık Arşivi ve Türkiye Açık Arşivi Harman konularına değindikten sonra sözü, oturumu başlatması üzere, ATHENA Araştırma Merkezi’nden Elli Papadopoulou’ya verdi.

Elli Papadopoulou, Açık Bilim ile ilgili bilgi verdikten sonra açık bilim yolları ve yetkilerine değindi ve tekliflerde kullanmak üzere yayınlar, veriler ve ipuçları ile ilgili bilgi vererek katılımcıların sorularını yanıtladı. Ardından eILF.net Açık Erişim Program Yöneticisi Iryna Kuchma, açık erişim ile ilgili Plan S ve çevrim için araçlarla ilgili bilgilendirmelerde bulundu. Soru-cevap bölümünden sonra İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nden Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı ve OpenAire projesi Türkiye temsilcisi Gültekin Gürdal, açık araştırma ile ilgili kaynak ve örnekler vererek; OpenDOAR, Zenodo, OER ve Türkiye’deki Arşivler hakkında sunumunun ardından katılımcıların sorularının yanıtlanmasıyla ilk oturum sona erdi.

Etkinliğin ikinci oturumunda İtalya Ulusal Araştırma Konseyi‘den Alessia Bardi, OpenAIRE Araştırma Grafiği ve Araştırma Topluluğu Gösterge Tabloları ile ilgili değerli bilgiler paylaştıktan sonra Atina Üniversitesi’nden Argiro Kokogiannaki ve ATHENA Araştırma Merkezi’nden Ioanna Grypari & Harry Dimitropoulos Açık Bilimi İzleme üzerine bilgilendirmelerde bulunduktan sonra OpenAIRE MONITOR ve Open Science Observatory açık bilim kolaylaştırıcıları ile ilgili nasıl uygulayacaklarını öğrenmelerine yardımcı olacak sunumu gerçekleştirdiler ve etkinliğin ilk günü Soru – Cevap bölümü ile tamamlandı.

Etkinliğin ikinci günü, ATHENA Araştırma Merkezi’nden Elli Papadopoulou ve Ghent Üniversitesi’nden Emilie Hermans’ın Açık Bilim uygulamaları ve FAIR veri ilkeleri hakkında bilgilendirmeleri ile başladı. Gültekin Gürdal ve Elli Papadopoulou’nun Açık Bilim ve Araştırma Verilerinin Yönetimine ilişkin en iyi uygulama örnekleri sonrası Soru-Cevap bölümü ile sunumlarını tamamladılar.

Etkinliğinin son oturumunda, ATHENA Araştırma Merkezi’nden Manolis Terrovitis, Hassas Veri İşleme (Amnesia), veri anonimleştirme ile ilgili sunumu yaptı. Gültekin Gürdal ve Elli Papadopoulou’nun Veri Yönetim Planlarının Yazılması: Argos için H2020 ve TÜBİTAK şablonu hakkında bilgilendirmelerde bulundular. Etkinlik, Sayın Gürdal ve Sayın Papadopoulou’nun sunumunun ardından gerçekleşen bir Soru-Cevap oturumuyla sona erdi. Etkinlik süresince konuşmacılar tarafından oylama ve anketler için interaktif etkinlik uygulaması kullanıldı.

NOT: Etkinlikte gerçekleşen sunumlara erişmek için  https://th2020.zendesk.com/hc/en-us/articles/360020709340-FGT-11-Focus-Group-Training-on-Open-Science adresini ziyaret edebilirsiniz.