SeedUp İnovatif Girişimcilik Programı kapsamında yapılan eğitimler ve ihtiyaç analizleri sonucunda programın ikinci aşamasına geçen girişimcilere iş fikirlerine uygun akademik mentor atamaları yapıldı ve görüşmeler Bursatto ön kuluçka merkezinde başladı.