Alman Akademik Değişim Servisi (DAAD) ile İkili İşbirliği Destek Programı kapsamında Türkiye ve Almanya’daki araştırmacılar arasındaki bilimsel ve teknolojik araştırmaları desteklemek amacıyla karşılıklı seyahat desteği verilecektir.

Ortak araştırma projesi önermek isteyen Türkiye'deki bilim insanlarının, projeyi birlikte gerçekleştirecekleri Almanya’daki araştırma kuruluşlarında çalışan araştırmacı(lar) ile “proje ortağı” olarak anlaşmaları gerekmektedir. Tek taraflı proje başvuruları kabul edilmemektedir.

Yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri, kamu kurum ve kuruluşları ve özel kuruluşlarının başvuru yapabileceği çağrı bilimsel ve teknolojik alanların tamamına açık bulunmaktadır.

21 Aralık 2020 tarihine kadar açık kalacak olan çağrı kapsamında desteklenecek projelerin süresi maksimum 24 ay olacaktır.

Başvurular https://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/ adresinden yapılabilir.

Detaylı bilgilere ise TÜBİTAK çağrı sayfasından ve ulusal süreçler dokümanından ulaşılabilir.

İletişim:

TÜBİTAK Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı
Dr. Zeynep Arzıman
E-posta: zeynep.arziman@tubitak.gov.tr
Tel: 0312 298 1756

Kaynak: https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/alman-akademik-degisim-servisi-daad-ile-ikili-arastirma-isbirligi-programi-baslatildi