IRASME ağının 27. çağrısı ile küçük ve orta ölçekli işletmelerin  (KOBİ) dahil olduğu uluslararası araştırma, geliştirme ve yenilik projelerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır.

31 Mart 2021 tarihine kadar açık kalacak olan çağrı ile  Almanya, Avusturya, Belçika (Flandre ve Valon Bölgeleri), Brezilya, Çek Cumhuriyeti, Kanada (Alberta Eyaleti), Lüksemburg ve Rusya ikili ve çok taraflı işbirliğine olanak tanınmaktadır.

Çağrıya ülkemizden yapılacak başvurularda sanayi-akademi işbirliği tercih nedeni olmakla beraber çağrı ortağı en az 2 ülkenin yer aldığı KOBİ-KOBİ işbirliği projeleri desteklenebilecektir.

Başarılı bulunan projelerde yer alan Türkiye'deki araştırma ekibi için TÜBİTAK tarafından proje süresi boyunca maksimum 2.000.000 TL (PTİ ve kurum hissesi hariç) araştırma desteği sağlanabilecektir. Maksimum proje süresi 36 ay olabilmektedir. Başvurularda her ülkeden en az 1 KOBİ’nin yer alması gerekmektedir ve toplam proje bütçesinin en az %50’si özel sektör ortaklarına ayrılmalıdır.

Uluslararası çağrı metnine IRA-SME çağrı sayfasından, detaylı bilgilere ise çağrı sayfasından ve ulusal süreçler dokümanından ulaşılabilir.

Kaynak: https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/almanya-avusturya-belcika-brezilya-cek-cumhuriyeti-kanada-luksemburg-ve-rusya-ile-ozel-sektor-odakli