TÜBİTAK ile Güney Kore Ulusal Araştırma Vakfı (NRF) arasındaki bilimsel ve teknolojik işbirliğine yönelik 2020 yılında açılan ikili işbirliği çağrısı kapsamında aşağıdaki projelerin desteklenmesine karar verilmiştir.

Türkiye Proje Yürütücüsü

Türkiye
Yürütücü Kuruluş

Güney Kore Proje Yürütücüsü

Güney Kore
Yürütücü Kuruluş

PROJE ADI

Prof. Dr. Erhan Budak BUDAK

Sabancı Üniverisitesi

Seong-Wook Hong

Kumoh National Institute of Technology

Yüksek Hızlı Freze İş Millerinin En İyi Tasarımı Için Bütünleşik Bir Yaklaşım

Dr. Öğr. Üyesi Ali Tiftikçi

Sinop Üniversitesi

Bum-Jin  Chung

Kyung Hee University

Vhtr (Çok Yüksek Sıcaklık Reaktörü) Çakıl Yatağı Isı Transferi Araştırması

Dr. Öğr. Üyesi Yunus Emre Tunçil

Ordu Üniversitesi

Byung-Hoo Lee

Gachon University

Kalın Bağırsak Mikroflorasını Düzenlemek Ve Bütirat Üretimini Artırmak Için Sindirilemeyen Yüksek Oranda Dallanmış Yapıya Sahip ?-Glukanların Enzimatik Olarak Sentezlenmesi

Doç. Dr. Ayşe Caner

Ege Üniversitesi Kanserle Savaş Uygulama ve Araştırma Merkezi

Myeong Hee  Moon

Yonsei University

Akciğer Kanseri Tanısı Almış Ve Şüpheli Hasta Gruplarının Ardışık Tükrük Ve Gaita Örneklerinde Karşılaştırılmalı Mikrobiyota Ve Lipidomik Analizler

Dr. Öğr. Üyesi Evren Yasa

Osmangazi Üniversitesi

ChanHum  Park

Hallym University

Maksillofasiyal, El Ve Kbb Cerrahisi Için Kalsiyum Fosfat/Polimer Kompozit Kaplamalı Gözenekli Titanyum Mini Plakların Üretimi Ve Karakterizasyonu Için Lazerle Metal Toz Ergitme Teknolojik Platformunun Geliştirilmesi

Prof. Dr. Ferruh Özbudak

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Jon-Lark  Kim

Sogang University

Kodlama Teorisi Ve Uygulamaları Üzerine Araştırma

Dr. Öğr. Üyesi Talip Serkan Kasırga

Bilkent Üniversitesi Ulusal Nanoteknoloji ve Araştırma Merkezi

Kibum Kang

Korea Institute of Advanced Science and Technology

Yeni Iki-Boyutlu Karışık Iyon-Elektron Iletkenlerinin Sentezi Ve Karakterizasyonu; Bu Malzemelerin Nöromorfik Hesaplama Uygulamaları

Kaynak: https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/2523-tubitak-nrf-guney-kore-ortak-proje-cagrisi-sonuclari-aciklandi-0