Yayın için; Başlangıç Tarihi: 13 Haziran 2022 Pazartesi – Bitiş Tarihi: 21 Haziran 2022 Salı
“Cross-Border Climate Vulnerabilities and Remote Impacts of Food Systems of the EU, Turkey and Africa: Trade, Climate Risk and Adaptation”
 
Günümüzde yaşanan hızlı nüfus artışı, kaynak verimsizliği ve iklim değişikliği gibi faktörler insan yaşamını olumsuz etkilemektedir. İklim projeksiyonları küresel düzeyde sıcaklık artışı ve buna bağlı olarak yağışlarda azalma ve kuraklık yaşanacağını öngörmektedir. İklim değişikliğinin su kaynaklarını doğrudan etkilemesi gıda güvencesini de tehlikeye atmaktadır. Dünya genelinde ve ülkemizde su kaynaklarının tarımsal sulama amacıyla kullanılma oranının yüzde 70’den daha fazla olduğu dikkate alındığında gıda-su ilişkisinin önemi ortaya çıkmaktadır. Gıda üretiminin sürdürülebilirliği için su kaynaklarının yeterli olması büyük önem taşımaktadır. Yeterli gıda üretimi gerçekleştirilemediği durumda, diğer ülkelere ihraç edilen ürünlerin temini de zorlaşacaktır. Dolayısıyla, gıda ticareti yapan ülkeler arasındaki ihracat ve ithalat potansiyelinin iklim değişikliğinden nasıl etkileneceğinin belirlenmesi de önem arz etmektedir.
 
Bu konu ile ilgili olarak, H2020 ERA NET FOSC (Food and Climate Systems) Programı altında desteklenen ve Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü tarafından yürütülen “Cross-Border Climate Vulnerabilities and Remote Impacts of Food Systems of the EU, Turkey and Africa: Trade, Climate Risk and Adaptation adlı proje (TÜBİTAK Proje No 220N242) kapsamında; Hollanda, Türkiye, Mısır ve (CREATE)” Fas’tan katılan kurumların oluşturduğu konsorsiyum tarafından araştırmalar devam etmektedir. Proje kapsamında, iklim değişikliğinin sınır ötesi etkileri ve tarımsal gıda ticaretine ve ekonomiye getirdiği riskler belirlenmeye çalışılacak ve bu konuda farkındalığı artırma faaliyetleri gerçekleştirilecektir. Projenin amacı, iklim değişikliğinin tarımsal gıda ticareti üzerindeki olumsuz etkilerini hafifletmeye yönelik eylemleri teşvik etmek için gerekli bilgileri sağlayarak, örnek çalışma ülkelerindeki hükümetlerin, toplulukların ve ilgili tarım üreticilerinin çabalarına katkıda bulunmaktır.
 
Bu bağlamda, 21 Haziran 2022 tarihindeAnkara Üniversitesi 100. Yıl Salonu’nda Proje Açılış Toplantısı yapılacaktır. Davetiye için tıklayınız.
Güncelleme Tarihi: 13 Haziran 2022

Kaynak: https://kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/8270/ankara-universitesi-proje-acilis-toplantisi-daveti

Privacy Preference Center