Doktora/tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta, veteriner hekimlikte uzmanlık/sanatta yeterlik öğrenimine devam eden doktora öğrencileri; Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) tarafından desteklenmekte olan bir projede bursiyer iken aynı anda, doktora tezleriyle ilgili farklı bir proje ile 1002-Hızlı Destek Programına proje yürütücüsü olarak başvuru yapabilecek veya halihazırda 1002 Programı kapsamında desteklenen bir projede proje yürütücüsü iken farklı bir projede bursiyer olabilecek.

Kaynak: https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/doktora-ogrencilerine-ayni-anda-tubitak-ardeb-1002-programi-kapsaminda-proje-yurutucusu-ve-farkli