Ar-Ge Harcamasının Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) İçindeki Payı Yüzde 1,06 Oldu

Gayrisafi yurt içi Ar-Ge harcaması 2019 yılında bir önceki yıla göre 7 milyar 420 milyon TL artarak 45 milyar 954 milyon TL'ye yükseldi. Gayrisafi yurt içi Ar-Ge harcamasının gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) içindeki oranı 2018 yılında %1,03 iken, 2019 yılında 1,06’ya ulaştı.

En Fazla Ar-Ge Harcaması Özel Sektör Tarafından Yapıldı

2018 yılında Ar-Ge harcamalarında özel sektörün payı yüzde 60,4 iken 2019 yılında bu oran yüzde 64,2’ye yükseldi. Özel sektörün Ar-Ge harcalamarındaki payını yüzde 29,2 ile yükseköğretim takip etti. Genel devlet Ar-Ge harcamalarının toplam Ar-Ge harcamaları içindeki payı ise yüzde 6,6 oldu.

Özel Sektör, Ülkemiz Ar-Ge Harcamasının Yüzde 56,3’ünü Finanse Etti

Özel sektör yüzde 56,3 ile Ar-Ge finansmanında ilk sırada yer aldı; 2018 yılında bu oran yüzde 53,6’ydı. 2019 yılında özel sektörü yüzde 29,4 ile genel devlet, yüzde 12,8 ile yükseköğretim, yüzde 1,5 ile yurt dışı kaynaklar takip etti.

İmalat Sektöründe Ar-Ge Faaliyeti Yürüten Girişimlerin İmalat Sektörü İhracatındaki Payı %50,5 Oldu

Ar-Ge faaliyeti yürüten imalat sektöründeki girişimler 2019 yılında imalat sektörü tarafından yapılan toplam ihracatın  %50,5'ini gerçekleştirdi. 2018 yılında bu oran yüzde 46,1 iken 2019 yılında yüzde 50,5’e yükseldi.

Toplam TZE Ar-Ge Personeli Sayısı Bir Önceki Yıla Göre Yüzde 6,2 Artarken Özel Sektör TZE Ar-Ge Personeli Sayısı Yüzde 10,1 Oranında Arttı.

Tam zaman eşdeğeri (TZE) cinsinden 2019 yılında toplam 182 bin 847 kişi Ar-Ge personeli olarak çalıştı. Bir önceki yıla göre TZE cinsinden Ar-Ge personeli sayısındaki artış yüzde 6,2 oldu.

Toplam Ar-Ge personeli içinde özel sektörün payı 2018 yılında yüzde 60,6 iken 2019 yılında yüzde 62,9’a çıktı.

Özel sektörün TZE Ar-Ge personeli sayısı bir önceki yıla göre yüzde 10,1 oranında artarak 114 bin 931’e ulaştı.

TZE cinsinden toplam Ar-Ge personelinin yüzde 32,3’ü yükseköğretimde ve yüzde 4,9’u kar amacı olmayan kuruluşların da dahil edildiği genel devlet sektöründe yer aldı.

Doktora ve üstü araştırmacıların toplam Ar-Ge personeli içindeki oranı yüzde 32,8, TZE bazında ise yüzde 20 olarak gerçekleşmiştir.

Ayrıntılı bilgiye TÜİK web sayfasından ulaşılabilir.

2019 yılı Ar-Ge verilerine ilişkin güncellenen grafikler ve tablolara TÜBİTAK Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Daire Başkanlığı’nın web sayfasından ulaşılabilir.

Kaynak: https://www.tubitak.gov.tr/tr/haber/ar-geye-ozel-sektorden-buyuk-katki