“1001 – Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı”nın “Deprem Araştırmaları Çağrısı” kapsamında Kurumumuza sunulan ve revizyon imkanı sağlanan 66 proje bilimsel değerlendirmeye alınmış, 33 projenin desteklenmesine karar verilmiştir (%50). 

Söz konusu çağrı kapsamında sunulan projeler için destek oranı %19,6 iken revizyon imkanı sağlanan projelerle birlikte destek oranı %33,3’e yükselmiştir.

Deprem Araştırmaları çağrısına özel olarak ilk defa proje yürütücülerinin işbirliği halinde proje sunmaları teşvik edilerek ek puan imkânı sağlanmıştır. Çağrı kapsamında kümülatif olarak desteklenmesine karar verilen toplam 80 projeden 19’u planlanan işbirliği kapsamında birbirleri ile eşgüdümlü olarak yürütülecektir.  

Değerlendirme süreci olumlu sonuçlanan ve Proje Teşvik ve Destekleme Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 6. maddesinin ilk fıkrası çerçevesinde, Mali İlkeler ve benzeri konularda değerlendirilmesine geçilen projelerin yürütücüleri ve bağlı bulundukları kurumlar aşağıda verilmiştir:

Desteklenmesine Karar Verilen Projeler (pdf) 

Projelere ilişkin değerlendirme raporlarına en geç iki hafta içerisinde http://pys.tubitak.gov.tr adresinden ulaşılabilecektir. Projeleri desteklenmesine karar verilen proje önerisi sahiplerinin değerlendirme raporu kendilerine ulaştıktan sonra bir hafta içerisinde (proje önerisinde talep edilen bütçeye göre) TÜBİTAK Bütçe Tablosunu doldurmaları ve http://pys.tubitak.gov.tr adresinden sisteme yüklemeleri gerekmektedir.     
 

Kaynak: https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/ardeb-1001-deprem-arastirmalari-cagrisi-kapsaminda-revizyon-imkani-saglanan-projelerin-bilimsel