“1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı”nın “Deprem Araştırmaları Çağrısı” kapsamında Kurumumuza önerilen projelerin bilimsel değerlendirme süreci tamamlanmıştır.  

“Deprem Araştırmaları Özel Çağrısı” kapsamında sunulan 281 proje önerisinden 240’ı bilimsel değerlendirmeye alınmış ve yapılan değerlendirme sonucunda 47 proje önerisinin desteklenmesine, 13 proje önerisi ile de bir sonraki dönemi beklemeden 6 Ağustos 2021 tarihine kadar başvuru yapılabilmesine karar verilmiştir.

Deprem Araştırmaları çağrısına özel olarak ilk defa proje yürütücülerinin iş birliği halinde proje sunmaları teşvik edilerek ek puan imkânı sağlanmıştır. Bu kapsamda desteklenmesine karar verilen toplam 5 proje planlanan iş birliği kapsamında birbirleri ile eş güdümlü olarak yürütülecektir.  
1001 programı kapsamında 2021 yılı 1. döneminde sunulan projeler için destek oranı %11,1 iken, “Deprem Araştırmaları” çağrısı için destek oranı %19,6 olmuştur.  

Söz konusu projelerinin değerlendirilmesi aşamasında 81 çevrimiçi panel düzenlenmiş, bu panellere 127 farklı üniversitede görev yapan 402 panelist, 129 gözlemci panelist katılım sağlamıştır. Bu süreçlerde görev alan panelistlere ve gözlemci panelistlere değerli katkılarından dolayı teşekkür ederiz.

Panel değerlendirme süreci olumlu sonuçlanan ve Proje Teşvik ve Destekleme Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 6. maddesinin ilk fıkrası çerçevesinde, Mali İlkeler ve benzeri konularda değerlendirilmesine geçilen projelerin yürütücüleri ve bağlı bulundukları kurumlara ilişkin veriler aşağıda sunulmuştur:

Desteklenmesine/Reddedilmesine karar verilen projelere ilişkin değerlendirme raporlarına en geç iki hafta içerisinde http://pys.tubitak.gov.tr adresinden ulaşılabilecektir. Projeleri desteklenmesine karar verilen proje önerisi sahiplerinin değerlendirme raporu kendilerine ulaştıktan sonra bir hafta içerisinde (proje önerisinde talep edilen bütçeye göre) TÜBİTAK Bütçe Tablosunu doldurmaları ve http://pys.tubitak.gov.tr adresinden sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

Bir sonraki dönemi beklemeden başvuru yapılabilecek projelere ilişkin değerlendirme raporlarına ise 14 Temmuz 2021 tarihine kadar http://pys.tubitak.gov.tr adresinden ulaşılabilecektir.

Kaynak: https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/ardeb-1001-deprem-arastirmalari-cagrisina-sunulan-projelerin-bilimsel-degerlendirme-sonuclari