Yeni Avrupa Bauhaus girişimi (NEB), Avrupa Yeşil Anlaşması’nı tamamlayan ve estetik deneyim, sürdürülebilirlik ve kapsayıcılığı birleştiren çevresel, sosyal ve kültürel bir girişimdir.

 

Sektörler arası bu KIC NEB Teklif Çağrısının amacı, vatandaşlardan ve son kullanıcılardan yalnızca şehirlerinin ilgili zorluklarını belirlemelerinin istenmediği, aynı zamanda bir fikir oluşturma sürecinde potansiyel çözümleri birlikte yaratma yetkisinin verildiği faaliyetler üzerinde çalışmaktır.

Cross-KIC grubu, Avrupa’daki insanlar arasında bilgi alışverişini kolaylaştırmak ve sürdürülebilirlik, deneyim kalitesi ve kapsayıcılığı ele alan disiplinler arası projeler oluşturmak için şehirlerde ve bölgesel alanlarda faaliyetler geliştirmeyi hedeflemektedir. Bu yaklaşımla açılan çağrı için bazı konular Cross-KIC Yeni Avrupa Bauhaus Zorlukları olarak belirlenmiştir.

Ayrıca zorluklar, EIT İklim-KIC ve EIT Gıda altındaki konularla ilgili olabilir. Detaylı bilgi için lütfen sitesini ziyaret ediniz.

 

Mimari, kültürel ve tarihi mekanlarda yeşil geçiş:

• Kentsel alanlar, bozulmuş kamusal alanların doğallaştırılması, yeşil alanlar, biyolojik çeşitlilik, yeşil ve mavi altyapılar ve aktif hareketliliği teşvik eden, vatandaşların refahını artıran ve ısı adası etkilerini hafifleten varlıklar olarak kentsel yapılandırma gibi peyzaj yapıları için sürdürülebilir alternatifler.

 

Döngüselliğe ve kentsel dayanıklılığa doğru:

• Hava kirliliğini azaltmak ve fiziksel & zihinsel sağlığı iyileştirmek için aktif hareketlilik modelleri aracılığıyla kamusal alanın, erişilebilirliğin ve ara bağlantının geliştirilmesi.

 

Herkes için satın alınabilirliği ve erişilebilirliği sağlamak:

• Mobilitenin sosyal katılım için önemli bir etkinleştirici olarak kullanımı. Cinsiyet, ırk, inanç veya engellilik durumuna bakılmaksızın herkes şehirlerde özgürce hareket edebilmelidir (engelsiz erişim).

 

Çağrı, yukarıda belirtilen zorluk alanlarının her biri için bir teklif seçmeyi ve böylece (3 EIT alanında-Kentsel Ulaşım, İklim, Gıda) toplamda yedi projeyi ödüllendirmeyi amaçlıyor. Her başarılı teklife 15.000 Euro’ya kadar ödül verilecektir.

KIC’ler, çeşitli zorluklar arasında alınan tekliflerin sayısı ve/veya kalitesi gerekli kriterleri karşılamadığında, belirli bir zorluk altında birden fazla teklifi finanse etme hakkını saklı tutar. Zorlukların bütüncül ve sektörler arası olması amaçlanmaktadır.

Sektörler arası KIC NEB Çağrısının Detayları:

Çağrı Dökümanı için lütfen tıklayınız.

Proje bütçesi maksimum 7 teklife kadar, teklif başına 15.000 EUR’dur

Başvurular 20 Ağustos 2021’e kadar açıktır.

 

Değerlendirme kriterleri

• %30 Genel uygulama kalitesi

• %40 Projenin beklenen etkisi

•%20 Teklifin yenilikçi yönleri

• %10 Uzmanlık ve önceki deneyim

 Sıralamada Avrupa Birliği içindeki coğrafi yayılım da dikkate alınacaktır.

 

Önemli Tarihler

• Çağrı açılışı: 21 Haziran 2021

• Çağrı bilgilendirme oturumu: 1 Temmuz 2021, 10:00 CET

• Çağrı kapanışı: 20 Ağustos 2021 (23:59 CET)

• Uygunluk ve kabul edilebilirlik kontrolü: 23 – 24 Ağustos 2021

• Değerlendirme: 25 – 30 Ağustos 2021

• Sonuçların katılımcılara iletilmesi: 31 Ağustos 2021

• Proje başlangıcı: 10-15 Eylül (en son)

• Projenin sonuçlandırılması: 25 Kasım 2021 (en son)

 

Detaylı bilgi için lütfen linke tıklayınız.

Başvuru formu ve gönderilecek belgelerin listesi için lütfen tıklayınız

 

Belgelerin aşağıdaki adrese e-posta ile gönderilmesi gereklidir.

EIT Kentsel Hareketlilik (1.2, 2.1 ve 3.2) zorluklarının ele alınması: NEBcall4citizens2021@eiturbanmobility.eu

 

Çağrı içeriği ilgili sorularınız için maria.marrugat@eiturbanmobility.eu adresi ile iletişime geçebilirsiniz.

 

Genel bilgi için ncptransport@tubitak.gov.tr ​​adresinden bize ulaşabilirsiniz.